Triều đại 62: Đức Giáo hoàng Bênêđictô I

0

Đức Bênêđictô I sinh tại Rôma. Sau khi Đức Gioan III qua đời, ngài được bầu chọn làm Giáo hoàng trong tình hình rất khó khăn. Ngài cố gắng hoài công để tái lập trật tự trong nước Ý và Pháp bị hỗn loạn vì quân Man Di xâm lược và những rối ren nội bộ.

Khi ấy, quân Man di Lombards de Cléfi tiếp tục đánh phá và vây hãm thành Rôma, cắt đứt tất cả đường liên lạc và tiếp viện của Constantinôpôli. Ngài qua đời ngày 30-7-579.

Comments are closed.