Suy niệm với Mẹ, ngày 25.7

0

Thứ Sáu, ngày 25.07.2014  

Thánh Giacôbê, Tông đồ – lễ kính

Mt 20,20-28

“Các ngươi có uống nổi chén Thầy sắp uống không” (Mt 20,22)

Như Mẹ: Sau bao năm theo Chúa, các tông đồ vẫn còn so đo, tính toán hơn thiệt, và vẫn mơ ước địa vị và danh lợi. Điều đó cho thấy lòng tham của con người. Chỉ có thể vượt qua những tham lam đó để sống trọn vẹn vai trò con Chúa một khi chúng ta biết sống khiêm nhường và tín thác vào tình yêu quan phòng của Chúa.

Với Mẹ: Chúa Giêsu “đòi” người môn đệ của mình phải đi theo con đường mà Người đã đi, phải uống chén đắng mà Người đã uống. Điều này quả là một thử thách với chúng con. Xin Chúa cho chúng con đủ sức để uống chén đắng mà Chúa Giêsu đã uống vì phần rỗi của loài người chúng con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ phù hộ chúng con để chúng con không buông theo danh vọng, địa vị mà sao lãng việc đi theo Chúa trong sự khiêm nhường.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.