Suy niệm với Mẹ – ngày 13.11

0

 Thứ Năm, ngày 13.11.2014

Lc 17,20-25

“Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”
(Lc 17,21)

Như Mẹ: Thiên Chúa không chỉ đến trong ngày quang lâm là tận cùng của thế giới, mà Người đang đến và đứng giữa cuộc đời chúng ta qua những dấu chỉ của ngày sống. Thật thế, tất cả những biến cố trong cuộc đời, dù vui hay buồn đều là những tín hiệu của Thiên Chúa báo cho tôi. Điều quan trọng nhất là trong những biến cố ấy, Chúa vẫn luôn ở cùng tôi.

Với Mẹ: Dù thời gian Xuân-Hạ-Thu-Đông cứ xoay vần chuyển vận, dù đời con bao lắm thăng trầm., thì lạy Chúa, xin luôn đồng hành với con. Xin làm cho con luôn cần đến Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, thời gian cứ trôi đi mãi và cuộc sống này chẳng có gì níu kéo hay cầm giữ lại được. Xin giúp con chẳng trông chờ một điều gì khác ngoài chính Chúa là hạnh phúc của con.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.