Tài liệu giúp các giới Tôn Thờ Thánh Thể

0

Lời giới thiệu: Trong năm mừng Kim Khánh Giáo Phận Xuân Lộc, Ban Chuyên đề Thánh Thể (Ban Loan Báo Tin Mừng và Dòng Thánh Thể) có phố biến tập Tài liệu giúp các giới Tôn Thờ Thánh Thể rất phong phú và hữu ích, gồm các mục:

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ DÀNH CHO GII THIU NHI
Chủ Đề 1: Đón Nhận Thiên Chúa Trong Lời Ngài
Chủ Đề 2: Trở Nên Giống Chúa
Chủ Đề 3: Chúa Nuôi Xác Hồn Em
Chủ Đề 4: Khát Vọng

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ DÀNH CHO GIỚI TRẺ
Chủ Đề 1: Giới Trẻ Với Trách Nhiệm Loan Báo Tin Mừng
Chủ Đề 2: Chầu Thánh Thể với Kinh Mân Côi
Chủ Đề 3: Thánh Thể Bí Tích Hiệp Thông
Chủ Đề 4: Tuổi Trẻ Với Nỗi Lo Về Ngày Mai

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ DÀNH CHO GIỚI HIỀN MẪU
Chủ Đề 1: Hiến Thân Phục Vụ  
Chủ Đề 2:  Phục Vụ Gia Đình Theo Gương Chúa
Chủ Đề 3: Xây Dựng Hạnh Phúc Gia Đình
Chủ Đề 4: Đức Maria – Người Phụ Nữ Thánh Thể
Chủ Đề 5: Hãy Ở Lại Trong Thầy

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ DÀNH CHO GIỚI GIA TRƯỞNG
Chủ Đề 1:  Người Mục Tử Nhân Lành
Chủ Đề 2: Tình Yêu Tự Hiến
Chủ Đề 3: Trách Nhiệm Người Cha Trong Gia Đình
Chủ Đề 4: Thánh Thể Mầu Nhiệm Tình Yêu Dâng Hiến
Chủ Đề 5: Sống Cho Sự Thật
Chủ Đề 6: Trong Đức Giêsu Chúng Ta Nên Một
Chủ Đề 7: Thánh Giuse Mẫu Gương Gia Đình

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ DÀNH CHO GIỚI CAO NIÊN
Chủ Đề 1: Lịch Sử Ơn Cứu Độ
Chủ Đề 2: Bánh Hằng Sống

cùng với những bài hát Suy Tôn Thánh Thể trong Năm Kim Khánh Giáo Phn

Tập tài liệu này do các Linh mục Triều và các Tu sĩ Dòng đã góp phần soạn thảo theo những chủ đề cụ thể phù hợp thao thức của từng Giới. Xin trân trọng giới thiệu.

Xin nhấn vào đây để tải file word xuống máy.

Comments are closed.