“Anh em hãy nên hoàn thiện”… Lễ Tân Niên

0

Ngày 19.02.2015
Thánh Lễ Tân Niên

I. LỜI CHÚA: Mt 5, 43-48

43 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.

45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?

48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

II. SUY NIỆM:

1. Lời chúc yêu thương

Trong những ngày đầu năm, chúng ta chúc cho nhau những điều tốt đẹp và cần thiết cho cuộc sống; và có hai điều cần thiết nhất và tốt đẹp nhất mà mỗi người chúng ta không bao giờ quên khi chúc cho nhau, đó là: sức khỏe và thành đạt. Tuy nhiên, Lời Chúa trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, nhắc nhở chúng ta về một điều tốt đẹp và cần thiết khác, đó là yêu thương.

Trong cuộc sống hôm nay, đúng là chúng gặp rất nhiều thử thách và khó khăn về sức khỏe và thành đạt, nhưng ai trong chúng ta, dù ở độ tuổi nào và trong hoàn cảnh nào, cũng gặp khó khăn về yêu thương: hoặc là chúng ta thấy khó yêu thương người khác, thậm chí khó yêu thương những người thân của mình; hoặc là chúng ta cảm thấy mình không được yêu thương, không được tôn trọng, không được tin tưởng, không được cảm thông, không được lắng nghe, không được bao dung tha thứ.

Và với thời gian, chúng ta sẽ nhận ra rằng, cuộc sống của chúng ta đâu chỉ lệ thuộc vào sức khỏe và thành đạt. Khỏe mạnh và thành đạt, nhưng nếu mỗi người chúng ta không được yêu thương và tin tưởng, không được tôn trọng và đón nhận, không được lắng nghe và cảm thông, không được hòa giải với bản thân và với người khác mỗi khi lầm lỗi, không được bao dung và tha thứ, thì dù có khỏe mạnh và thành đạt, chúng ta cũng không thể sống được; và dù có sống, cũng không có niềm vui, không có hạnh phúc, cuộc sống trở nên vô nghĩa, đổ vỡ, chết chóc và gây đau khổ cho nhau.

Như thế, yêu thương chính là điều tốt đẹp và cần thiết vượt trên mọi điều tốt đẹp và cần thiết khác, mà chúng ta cần cầu chúc cho nhau nhân dịp đầu năm mới. Chúng ta chúc cho nhau sức khỏe, thành đạt và những điều tốt đẹp và cần thiết khác; nhưng Chúa còn mời gọi chúng ta hãy chúc cho nhau: được yêu thương và biết yêu thương.

2. Luật và Lời

Thậy vậy, trong bài Tin Mừng của Thánh Lễ Tân Niên hôm nay, Đức Giê-su nói:

Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. (c. 43)

Như thế, Đức Giê-su mời gọi chúng ta không chỉ sống theo Luật, nhưng còn sống theo Lời của Người nữa. Trong Bài Giảng Trên Núi (Mt 5, 17-48), Đức Giê-su dùng tới năm lần công thức sau đây : “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng… Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em” (c 21, 27, 33, 38 và 43).

– Lần thứ nhất về luật chớ giết người, liên quan đến vấn đề sự sống.

– Lần thứ hai, luật chớ ngoại tình, liên quan đến vấn đề hôn nhân và gia đình.

– Lần thứ ba, chớ bội thề, liên quan đến vấn đề lời nói.

– Lần thứ tư, luật ngang bằng, nghĩa là luật “mắt đền mắt, răng đền răng”, liên quan đến vấn đề “kẻ dữ” luôn có mặt trong cuộc sống của loài người.

– Và lần thứ năm liên quan đến luật “yêu đồng loại và ghét kẻ thù”; đó nội dung của bài Tin Mừng mà Giáo Hội đề nghị đọc trong Thánh Lễ Tân Niên hôm nay. Điều luật này đụng chạm đến tương quan giữa các nhóm hay giữa các cộng động thù nghịch.

Những minh họa mà Đức Giê-su đưa ra, chỉ đề cập đến năm điều luật, nhưng là những điều luật liên quan đến những vấn đề thiết yếu của sự sống con người, nghĩa là đến sự duy trì và phát triển của sự sống. Và trường hợp thứ năm, mà chúng ta vừa nghe trong bài Tin Mừng, là điểm tới và là đỉnh cao không chỉ của các minh họa, những của cả toàn bộ Lề Luật được Đức Ki-tô hoàn tất. Bởi vì, tình yêu, dù được giả định cách tất yếu nhưng vẫn còn ẩn dấu ở những minh họa trước đó. Nhưng ở đây với minh họa thứ năm, tình yêu được nêu ra một cách minh nhiên và có nền tảng nơi chính cách ứng xử của Cha trên trời.

Với minh họa thứ năm này, Đức Giêsu mời gọi người môn đệ sống nguyên tắc “Cha nào con nấy”, như chính Ngài đã sống. Như thế, hoàn tất lề luật theo Đức Kitô, không phải là giữ luật thật chặt chẽ hết mức, nhưng là sống tối đa theo năng động của tình yêu Thiên Chúa, có ở nơi sâu thẳm của chúng ta, vì chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa.

*  *  *

Đức Ki-tô mời gọi tất cả chúng ta, là những người đi theo Người trong ơn gọi Ki-tô hữu, sống nguyên tắc “Cha nào con nấy”. Nghe thì thật là hay và đúng nữa, nhưng làm sao mà sống được? Yêu thương những người thân cận theo lề luật đã khó, thì làm sao yêu thương kẻ thù, yêu thương những người không có thiện cảm với chúng ta, những người làm hại hay những người ngược đãi chúng ta, theo Lời Chúa được?

Khó, nhưng chúng ta vẫn cứ phải cố gắng, cố gắng từng ngày; khó, nhưng chúng ta vẫn cứ phải bắt đầu, rồi lại bắt đầu; bởi lẽ chúng ta là con Thiên Chúa, chúng ta được Đức Giê-su mời gọi nên hoàn thiện như Thiên Chúa, Cha của chúng ta ở trên trời Đấng hoàn thiện, vì “Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính”. Có thể nói, Đức Giê-su mời gọi chúng ta, “Cha nào thì con nấy”, “con nhà Tông, không giống lông thì cũng giống cánh”!

Như thế, chúng ta là Con Thiên Chúa, là Ki-tô hữu, là những người tin vào Đức Ki-tô, là môn đệ của Đức Ki-tô, thì chúng ta phải sống khác người ta, như lời Chúa nói: “Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?”

3. Kinh nghiệm được yêu thương và bao dung

Tuy nhiên, ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm này: chúng ta cố gắng sống theo Lời Chúa, sống hoàn thiện như Cha trên trời, sống khác với người khác, nhưng chúng ta cố gắng một hồi là đuối sức, vì chúng ta rất giới hạn và yếu đuối, hơn nữa chúng ta còn bị chi phối bởi hoàn cảnh và môi trường sống nữa, bị chi phối bởi sức mạnh của ma quỉ nữa.

Nhưng chính khi chúng ta đuối sức, chúng ta giới hạn, chúng ta yếu đuối và phạm tội nữa, chúng ta lại nghiệm được Chúa yêu thương, cảm thông và bao dung chúng ta, như thánh Phao-lô nói: “Không có gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện ở nơi Đức Ki-tô” (Rm 8, 39). Và đây là điều lạ lùng và kì diệu: chúng ta càng nhận ra Chúa yêu thương và bao dung chúng ta, con tim của chúng ta càng được biến đổi để yêu thương và bao dung người khác, và trước hết là những người thân cận và những người thân yêu của chúng ta. Hơn nữa, Chúa dạy chúng ta yêu kẻ thù, thì chẳng lẽ Chúa không yêu chúng ta?

Và đó chính là con đường thiêng liêng, hay có thể nói, đó là “bí quyết” giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn trong nỗ lực yêu thương nhau: đó là chúng ta đừng bao giờ quên và cần ghi nhớ mỗi ngày, chính bản thân chúng ta được Chúa yêu thương bao dung và tha thứ trước, một cách vô hạn và nhưng không.

Chỉ khởi đi từ nắng từ mưa, Đức Giê-su mời gọi chúng ta nhận ra, không chỉ Thiên Chúa sáng tạo, nhưng chính tình yêu quảng đại của Thiên Chúa và từ đó có thể sống một sự sống hoàn toàn mới, đến độ có thể yêu thương cả kẻ thù! Vậy, nhớ lại ơn huệ, ơn huệ sự sống và tất cả những gì liên quan đến sự sống trong cuộc đời và trong hành trình ơn gọi của chúng ta, chắc chắn sẽ có sức mạnh “tái sinh” chúng ta còn hơn thế nữa (x. Tv 139).

*  *  *

Vừa rồi là bí quyết thứ nhất. Ngoài ra, còn có một “bí quyết” thứ hai nữa: đó là chúng ta cần hiểu yêu thương và sống yêu thương theo nhiều mức độ khác nhau, chứ không thể nào hoàn thiện ngay được:

– Nếu, chúng ta chưa yêu được bằng con tim, bằng tình cảm dạt dào, thì ít nhất chúng ta yêu bằng những cử chỉ và hành động tốt lành, chẳng hạn, tôn trọng, chào hỏi, giúp đỡ, thăm hỏi… theo luật đức ái đòi hỏi.

– Và nếu chúng ta chưa thể làm cho nhau những điều lành, thì ít nhất chúng ta đừng làm điều xấu cho nhau, đừng làm hại nhau.

– Và nếu chúng ta bị ma quỉ xúi dục làm điều xấu cho nhau, làm hại cho nhau, chúng ta cố gắng đừng làm gì hết, và cầu nguyện nhiều cho mình và cho người khác như lời Chúa mời gọi: “Hãy cầu nguyện cho họ”, để Chúa giải thoát chúng ta khỏi Sự Dữ.

Xuân Ất Mùi 2015
Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Comments are closed.