Suy niệm với Mẹ, ngày 24.02

0

Thứ Ba, ngày 24.02.2015

Tuần 1 MC

Mt 6,7-15

Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha
cho những người có lỗi với chúng con”
(Mt 6,12).

Như Mẹ: “Các vị thánh cũng yếu đuối, có vị còn yếu đuối hơn cả chúng ta nữa, nhưng khác chúng ta là các vị ấy có lòng quyết tâm” (Đường Hi Vọng). Chúng ta mà quyết tâm thì cũng có thể nên thánh.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Được sinh ra và mang thân phận con người, chúng con đều là những con người yếu đuối, mỏng dòn và hay vấp phạm. Nhưng, Chúa là Đấng xót thương vô cùng, luôn tha thứ tất cả những lỗi lầm của chúng con khi chúng con biết nhận ra lỗi lầm và hết lòng ăn năn hối cải.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cho chúng con biết tha thứ – tha thứ như chúng con đã được thứ tha và quyết lòng hoán cải để dần nên thánh và là chứng nhân cho Chúa giữa đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.