Suy niệm với Mẹ, ngày 25.02

0

 Thứ Tư, ngày 25.02.2015

Tuần 1 MC

Lc 11,29-32

“Xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giona rao giảng” (Lc 11,32)

Như Mẹ: Qua Kinh Thánh, chúng ta học được bài học: Kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan. Dân thành Ninivê vì lòng kính sợ, họ đã tỏ ra chân thành sám hối và đã được Chúa tha thứ.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Trong cuộc sống hiện tại, mỗi ngày chúng con lo lắng về rất nhiều thứ: lo cho có cơm ăn áo mặc, lo cho có sức khỏe, lo cho con cái học hành, lo cho hạnh phúc gia đình… Có một nỗi lo đáng cho chúng con lưu tâm hơn cả là lo cho phần rỗi linh hồn, vậy mà phần lớn chúng con lại quên mất. Xin cho chúng con trước hết biết lo lắng cho phần rỗi linh hồn của mình cũng như của tha nhân.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cho chúng con nhờ vào lời dạy của Chúa, luôn biết kính sợ Chúa và đi đúng với các giới răn của Chúa, hầu mong được ơn cứu độ vào ngày sau hết.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó lằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.