Suy niệm với Mẹ, ngày 28.02

0

 Thứ Bảy, ngày 28.02.2015

Tuần 1 MC 

Mt 5,43-48

“Mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt” (Mt 5,45).

Như Mẹ: Thiên Chúa yêu thương con người không phân biệt giàu-nghèo, tốt-xấu, mạnh-yếu. Người cho nắng lên và mưa xuống trên người lành cũng như kẻ dữ. Người đến trần gian không phải chỉ vì người tốt, nhưng cả người xấu. Thiên Chúa muốn cứu độ hết mọi người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa là Đấng quảng đại vô ngần, không bao giờ so đo tính toán. Nơi Chúa chỉ có tình yêu. Ngài mời gọi chúng con cũng biết yêu thương tất cả mọi nguời, kể cả kẻ thù. Xin cho chúng con một trái tim biết yêu thương.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cho chúng con cũng có được tấm lòng quảng đại giống như Mẹ, để hạt giống tâm hồn của chúng con được Thần Khí biến đổi thành khí cụ bình an của Chúa cho những người đang sống trong nghi nan.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.