Trong vinh quang Thiên Chúa

0

I. LỜI CHÚA: Mc 9, 2-10

2 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông.3 Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy.4 Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su.5 Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.”6 Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng.7 Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.”8 Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi.

9 Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại.10 Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu “từ cõi chết sống lại” nghĩa là gì.

II. SỐNG LỜI CHÚA

Trong phụng vụ mùa chay, Giáo Hội mừng lễ Chúa Giêsu biến hình để củng cố đức tin cho các tín hữu và khuyến khích chúng ta sống tinh thần từ bỏ. Trong lễ này, chúng ta nhận thấy: vinh quang của Thiên Chúa chính là niềm vui cho Chúa Giêsu và tất cả những ai nhận ra vinh dự của mình là con Thiên Chúa. Đây là kinh nghiệm của Chúa Giêsu, kinh nghiệm của các thánh tông đồ và kinh nghiệm hạnh phúc tuyệt vời của con người qua mọi thời đại. 

1. Kinh nghiệm của Chúa Giêsu

Theo thánh sử Marcô, trên hành trình lên Giêrusalem, Chúa Giêsu đã gặp nhiều đối kháng từ các vị lãnh đạo tôn giáo và Người đã báo trước cho các môn đệ cuộc thương khó của Người: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại” (Mc 8,31). Trong sứ mạng hiến tế này, tuy Chúa Giêsu đã công khai mạnh mẽ khiển trách Phêrô khi ông can ngăn Người, nhưng từ nội tâm Chúa khi nghĩ đến cuộc khổ nạn đang chờ đợi, Người thực sự cảm thấy cần sự nâng đỡ từ Cha của Người nên Người đã lên núi cầu nguyện.

Thật hạnh phúc biết bao, trong cầu nguyện, Chúa Giêsu đã có được một kinh nghiệm thật phi thường! Người được ở trong vinh quang của Cha, vinh quang mà Người đã có từ trước. Đặc biệt nhất là Người đã nghe thấy những lời nhắn nhủ tuyệt diệu của Cha: “Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con”. Điều an ủi nhất đối với Chúa Giêsu là biết rằng Cha yêu Người. Lời bảo đảm của Cha đã cho Chúa Giêsu sức mạnh để đối diện với bất cứ điều gì xảy ra với Người trong tương lai.[1]

2. Kinh nghiệm của các thánh tông đồ

Trên núi Tabor, ba môn đệ của Chúa Giêsu: Phêrô, Giacôbê và Gioan đã có được những giây phút nhìn thấy một thoáng vinh quang của Chúa Giêsu trong vinh quang Thiên Chúa. Được chiêm ngưỡng sự biến hình toả sáng, chói ngời của Chúa Giêsu, các ông cảm thấy hạnh phúc đến nỗi Phêrô đã nói trong mê sảng: “Thưa Thầy, chúng con đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Và ngay sau đó các ông còn được nghe tiếng Chúa Cha xác minh rằng: Chúa Giêsu là con yêu dấu của Cha. Lời nguyện phụng vụ lễ biến hình đã giải thích: “Chúa Giêsu đã tỏ vinh quang của Người cho các môn đệ để ban thêm sức mạnh cho các ông đối diện với mầu nhiệm thập giá.”

Chắc chắn rằng: chỉ sau khi Chúa Giêsu sống lại và được nhận lãnh Thánh Thần, các ông mới hiểu thấu được ý nghĩa sâu sắc về mầu nhiệm biến hình của Chúa Giêsu; và điều này đã nâng đỡ đức tin của các ông rất nhiều khi chính các ông phải trải qua hành trình thập giá, bị bắt bớ, giam cầm, khổ nhục vì danh Chúa Giêsu. Trong 2 Pr, 1,16-18, thánh Phêrô đã diễn tả một cách rất sống động về kinh nghiệm đặc biệt khi chính mắt ông được nhìn thấy vinh quang uy nghi của Chúa Giêsu, để khích lệ các Kitô hữu thắp sáng niềm tin và hy vọng nơi Đức Giêsu.

Đối với thánh tông đồ Phaolô, tuy không có mặt trên núi Tabor, nhưng Phaolô đã có một thị kiến khác, ngài có kinh nghiệm về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong đời sống của người Kitô hữu. Ngài đã quả quyết rằng: Có Thiên Chúa ở bên cạnh chúng ta, bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta. Chúng ta có thể đối diện với bất cứ điều gì. (x. Rm 8, 31-34). Vì thế, không một đau khổ nào: dù gian truân, hiểm nguy, gươm giáo và ngay cả sự chết cũng không thể tách thánh nhân ra khỏi tình yêu Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô.

3. Kinh nghiệm của chúng ta hôm nay

Một điều chúng ta cần xác tín rằng: Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người. Vì thế, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho mỗi người ơn thị kiến về vinh quang của Ngài, để nâng đỡ, củng cố và canh tân niềm tin của chúng ta giữa những thách đố, khổ đau trong cuộc sống. Quả thật, bất cứ ai trong chúng ta nếu trung thành với những giờ cầu nguyện, tham dự phụng vụ, lắng nghe và suy chiêm lời Chúa cũng như chầu Thánh Thể, đều có được những cảm nghiệm đức tin về sự hiện diện đầy quyền năng và yêu thương của Chúa Cha dành cho chính mình như  con yêu dấu của Ngài.

Quả thật, khi đức tin được củng cố dưới ánh sáng lời Chúa, với trái tim vui tươi và chân thành, chúng ta sẽ cảm thấy vinh quang của Thiên Chúa xuất hiện bất cứ khi nào chúng ta đến thờ lạy Người: khi tham dự thánh lễ, khi cầu nguyện chung trong gia đình cũng như  khi cầu nguyện riêng với tâm tình thờ lạy, ca tụng, ngợi khen, cảm tạ và xin ơn. Trong đời sống hằng ngày, chúng ta cũng có thể nhìn thấy vinh quang của Thiên Chúa trên nét mặt hiền lành vui tươi của những người con hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ, nơi những bậc cha mẹ tận tụy hy sinh nuôi dưỡng con cái và cụ thể hơn nơi anh chị em chúng ta mỗi khi phục vụ lẫn nhau trong tình yêu thương chân thành.

Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Lời Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa đang ở cùng chúng con và cho chúng con chiêm ngắm vinh quang của Chúa trong vinh quang của Cha mỗi khi chúng con cầu nguyện. Xin cho chúng con trong Mùa Chay năm nay luôn biết yêu mến cầu nguyện và khuyến khích mọi người siêng năng cầu nguyện để gặp gỡ Chúa. Amen.

Sr. Têrêsa Phạm Thị Oanh

__________

[1] x. Flor McCarthy,New Sunday…, p 74

Comments are closed.