Đức Thánh Cha sửa đổi nghi thức Rửa Chân: Phụ nữ cũng được phép

0

Đức Thánh Cha sửa đổi nghi thức Rửa Chân

 Phụ nữ cũng được phép

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã chính thức sửa đổi nghi thức Rửa Chân dành cho ngày Thứ Năm Tuần Thánh. Việc thay đổi này được áp dụng cho cả Giáo hội hoàn vũ. Trong tương lai, hành vi có tính biểu tượng trong Thánh Lễ Tiệc Ly cũng sẽ được tiến hành cho cả phụ nữ và các bé gái, chứ không phải chỉ được dành riêng cho nam giới và các cậu con trai nữa. Trước lời yêu cầu của Đức Thánh Cha, vào hôm thứ Năm vừa qua, Thánh Bộ Phụng Tự và Bí Tích đã công bố một Huấn Thị tương ứng, và Huấn Thị này đã được ký tên bởi Đức Hồng Y Robert Sarah, Tổng Trưởng Thánh Bộ nêu trên.

Thực ra, từ đầu triều đại Giáo Hoàng của Ngài cho đến nay, và kể cả trước đó, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã rửa chân cho cả nam lẫn nữ trong nghi thức Rửa Chân của Lễ Tiệc Ly rồi. Tuy nhiên, các vị Giáo hoàng tiền nhiệm của Ngài thì vẫn thực hiện theo quy định truyền thống, và chỉ chọn 12 Linh mục cho nghi thức Phụng Vụ này.

Tại nhiều Giáo xứ trên khắp thế giới, việc các Giáo dân được chọn cho nghi thức này đã trở thành thông lệ. Vào ngày thứ Năm Tuần Thánh, các Đức Giám Mục vẫn thường rửa chân cho các Linh mục được chọn, hay cho các nam Giáo dân khác. Hành vi có tính biểu tượng này nhắc nhớ rằng, Chúa Giê-su đã rửa chân cho 12 môn đệ của Ngài trước khi dùng bữa tối cuối cùng với họ, để làm sáng tỏ rằng, các Ki-tô hữu nên phục vụ lẫn nhau.

Cùng với Huấn Thị của Thánh Bộ Phụng Tự và Bí Tích, Tòa Thánh Vatican cũng công bố một bức thư của Đức Thánh Cha gửi Đức Hồng Y Sarah, trong đó vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội cũng giải thích rõ, điều gì đã thúc ép Ngài đi tới chỗ thực hiện việc sửa đổi này. Đã đôi lần Ngài suy nghĩ về nghi thức Rửa Chân, giống như Ngài cũng đã từng chia sẻ điều đó với Đức Hồng Y Sahra với tính cách cá nhân – Đức Thánh Cha viết. Quan điểm của Ngài là làm sao cải thiện những cách thức thực hành nghi thức, “để chúng diễn tả một cách đầy đủ ý nghĩa của cử chỉ mà Chúa Giê-su đã thực hiện trong Bữa Tiệc Ly, đó là sự trao hiến chính bản thân của Ngài, ´cho tới chết` để cứu độ thế giới, đó là Tình Yêu không biên giới của Ngài.” Sau khi đã cân nhắc cẩn thận, Ngài đã đi đến quyết định sửa đổi những hạng mục đang được ứng dụng của Sách Lễ Rô-ma. “Vì thế, tôi quyết định rằng, hạng mục mà theo đó, những người được chọn để được rửa chân phải là những người nam hoặc là những cậu bé, thì từ nay trở đi, được sửa đổi để các mục tử của Giáo hội có thể tuyển chọn các tham dự viên của nghi thức này trong số tất cả mọi thành viên của dân Thiên Chúa.”

Theo Huấn Thị, giờ đây các Linh mục có thể chọn một nhóm đại diện cho các tín hữu để rửa chân cho họ, mà nhóm đó có thể “bao gồm cả nam giới, lẫn nữ giới, tùy theo khả năng và hoàn cảnh, có thể là những bạn trẻ, những cụ già, người khỏe, bệnh nhân, Giáo sĩ, Tu sĩ hay Giáo dân”. Thánh Bộ Phụng Tự đã chỉ thị phải sửa đỗi một câu trong hạng mục tương ứng của Sách Lễ Rô-ma. Trong nghi thức, thay vì được viết rằng, “những người nam được tuyển chọn” như trước, thì giờ đây được viết rằng: “những người được tuyển chọn từ dân Thiên Chúa”. Huấn Thị được ký vào ngày mồng 06 tháng Giêng năm 2016, do đó sẽ lần đầu tiên có hiệu lực đối với ngày Thứ Năm Tuần Thánh trước Đại Lễ Phục Sinh sắp tới.

Theo de.rv 21.01.2016 gs

Minh Tâm: chuyển ngữ

Comments are closed.