Lịch làm việc của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong tuần II MV

0

Lịch làm việc của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô
trong tuần II Mùa Vọng

107

Một vòng thảo luận mới với Ủy Ban 9 Đức Hồng Y, một Đại Lễ cho Mỹ Châu La-tinh, một buổi đại hòa nhạc nhân dịp Mùa Vọng với Annie Lennox và Pattie Smith, và mừng sinh nhật lần thứ 81: đó là những sự kiện lớn đối với Đức Thánh Cha trong tuần này.

Thứ Hai ngày 11 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ tham dự vòng thảo luận thứ 22 của Ủy Ban 9 Đức Hồng Y. Ngài sẽ tham dự hầu hết các buổi họp của Ủy Ban nêu trên trong vòng thảo luận này.

Thứ Ba ngày 12 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ cử hành một Đại Lễ tại Đền Thờ Thánh Phê-rô cho Mỹ Châu La-tinh, vì ngày 12 tháng 12 hàng năm là ngày kính nhớ Đức Mẹ Guadalupe. Đức Mẹ được tôn kính cách đặc biệt dưới tước hiệu này tại Mỹ Châu La-tinh.

Thứ Tư ngày 13 tháng 12, như thường lệ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự một buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phê-rô.

Sáng thứ Năm ngày 14 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện một loạt các cuộc tiếp kiến, trong đó có cuộc tiếp kiến dành cho các tân đại sứ làm việc tại Tòa Thánh, và một cuộc tiếp kiến dành cho Đức Hồng Y Kurt Koch (Chủ tịch Ủy Ban Hiệp Nhất), và Đức Hồng Y Sean Patrick O´Malley (Chủ tịch Ủy Ban Bảo Vệ Trẻ Em). Đức Thánh Cha cũng sẽ thảo luận với Đức Tổng Giám Mục Bernardito Auza, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Tổ Chức Liên Hiệp Quốc ở New York.

Thứ Bảy ngày 16 tháng 12 sẽ có một buổi đại hòa nhạc tại Đại Sảnh Đường Phao-lô VI. Các nghệ sĩ quốc tế và của nước Ý cũng như các nghệ sĩ Annie Lennox, Pattie Smith, Joaquín Cortés, Al Bano và các nghệ sĩ khác sẽ tham gia biểu diễn trong cuộc Đại Hòa Nhạc này. Số tiền thu được từ buổi hòa nhạc vừa nêu sẽ được dành cho quỹ Scholas Occurentes do Đức Tổng Giám Mục Mario Jorge Bergoglio thành lập, cũng như dành cho quỹ Don Bosco Mondo.

Chúa Nhật III MV, ngày 17 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ mừng sinh nhật lần thứ 81 của Ngài. Và như thường lệ, vào lúc 12g00 cùng ngày, Ngài sẽ xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của mình để cùng với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phê-rô, tham dự buổi đọc KiInh Truyền Tin chung.

Theo de.rv10.12.2017 cs

Chuyển ngữ: Minh An

Comments are closed.