Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa Chúa Nhật, 27.05.2018

0

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô
trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung,

trưa Chúa Nhật, 27.05.2018

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!

Hôm nay, Chúa Nhật sau Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng ta cử hành Đại Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi. Đây là một Đại Lễ nhằm chiêm ngưỡng và ca ngợi mầu nhiệm Thiên Chúa của Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng là một trong sự hiệp thông ba ngôi vị: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đại Lễ này cũng nhằm mừng kính Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu, Đấng ban tặng cho chúng ta sự sống của Ngài một cách nhưng không, và yêu cầu chúng ta trải rộng sự sống đó trên thế giới, với sự ngỡ ngàng và sửng sốt.

Các Bài Đọc Kinh Thánh hôm nay cho phép chúng ta hiểu là, Thiên Chúa không chỉ muốn mạc khải cho chúng ta biết rằng, Ngài hiện hữu, đúng hơn, Ngài muốn mạc khải cho chúng ta biết rằng, Ngài là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”, Đấng gần gũi chúng ta, Đấng yêu thương chúng ta, Đấng đồng hành với chúng ta, Đấng quan tâm tới lịch sử cá nhân của mỗi chúng ta và lo lắng chăm lo cho tất cả, bắt đầu từ những người nhỏ bé và túng thiếu nghèo hèn nhất. Ngài “là Thiên Chúa ngự trên trời”, nhưng cũng “hiện diện trên trái đất này” (xc. Đnl 4,39). Vì thế, chúng ta không tin vào một thực thể xa vời, không! Cũng không tin vào một thực thể thờ ơ lãnh đạm! Nhưng trái lại, chúng ta tin vào Tình Yêu đã sáng tạo nên vũ trụ và cho ra đời một dân tộc; tin vào Tình Yêu đã trở thành người, chết và phục sinh cho chúng ta, và với tư cách là Chúa Thánh Thần, biến đổi tất cả và đưa tất cả tới sự viên mãn.

Thánh Phao-lô (xc. Rm 8,14-17) đã có kinh nghiệm về việc được biến đổi bởi Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu, và Ngài công bố với chúng ta rằng, Thiên Chúa muốn được gọi là Cha, hay đúng hơn, Ngài muốn được gọi là “bố”, là “ba” – Thiên Chúa là “bố, là ba của chúng ta”, trong sự tín thác hoàn toàn của một người con muốn trao phó bản thân mình trong đôi tay của Đấng đã ban tặng sự sống cho mình. Chúa Thánh Thần – Thánh Phao-lô tiếp tục nhắc nhớ – hoạt động trong chúng ta, để Chúa Giê-su Ki-tô không bị giản lược hóa vào một nhân vật quá khứ, không, nhưng để chúng ta cảm thấy gần gũi Ngài như một người đang sống cùng thời với chúng ta, và nếm trải niềm vui trước việc trở thành những người con được Thiên Chúa yêu thương. Sau cùng, trong Tin Mừng, Đấng Phục Sinh đã hứa sẽ ở cùng chúng ta mãi mãi. Chính nhờ vào sự hiện hữu đó của Ngài cũng như nhờ vào quyền năng của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể chu toàn cách thanh thản sứ mạng truyền giáo mà Thiên Chúa đã ủy thác cho chúng ta. Sứ mạng truyền giáo là gì? Thưa, là loan báo Tin Mừng của Ngài cho tất cả mọi người, là làm chứng và trải rộng sự hiệp thông với Ngài cũng như trải rộng niềm vui phát sinh từ sự hiệp thông đó. Thiên Chúa, Đấng đồng hành với chúng ta, sẽ đổ tràn niềm vui trên chúng ta, và niềm vui chính là một chút ngôn ngữ của người Ki-tô hữu.

Nhân ngày Đại Lễ Kính Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, chúng ta hãy chiêm ngưỡng mầu nhiệm Thiên Chúa, Đấng không ngừng sáng tạo, cứu chuộc và thánh hóa, luôn luôn với Tình Yêu và qua Tình Yêu, và bất cứ thụ tạo nào đón nhận Ngài, thì Ngài cũng đều ban cho ơn phản ánh vẻ rạng ngời phát xuất từ sự mỹ miều, từ sự thiện hảo và chân lý của Ngài. Ngay từ đầu Ngài đã chọn cách cùng đồng hành với nhân loại, và hình thành nên một dân tộc, để dân tộc ấy trở thành phúc lành đối với mọi quốc gia cũng như đối với từng con người, không loại trừ bất cứ ai.

Chúa Ki-tô không phải là một con người bị tách rời, Ngài thuộc về một dân tộc: thuộc về một dân do Thiên Chúa nhào nặn nên. Nếu không có sự thuộc về và sự hiệp thông như thế, thì người ta không thể trở thành Ki-tô hữu. Chúng ta là một dân tộc: Dân Thiên Chúa. Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta, để chúng ta được lấp đầy niềm vui sứ vụ, và làm chứng trước một thế giới đang đói khát tình thương, đến độ ý nghĩa cuộc sống sẽ là chính Tình Yêu khôn cùng, Tình Yêu cụ thể của Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Quảng trường Thánh Phê-rô

Trưa Chúa Nhật, ngày 27 tháng 05 năm 2018

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

Comments are closed.