Thơ: Mưu hèn

0


[Niệm ý Mt 14:1-12 ≈ Mc 6:14-29]

Chỉ vì tự ái, nhỏ nhen
Ghen tương, ích kỷ, mưu hèn, tham lam
Hê-rô-đê, kẻ ác tâm
Nỡ lòng sát hại Gio-an cho đành
Giết người vì thói lưu manh
Nghe lời ác phụ vì tình lăng nhăng
Là vua mà hóa là thằng
Sợ nghe lời thật, đừng mong nên người!
Gương xưa còn đó rạch ròi
Ngày nay ai dám tự soi đời mình?
Học đòi theo thói yêu tinh
Để cho thói xấu lộng hành khắp nơi
Nó làm chủ cả con người
Gây bao đau khổ cho đời hiền nhân
Chúa ơi, cứu giúp chúng con
Biết nghe lời Chúa, biết phần việc riêng
Biết phân phải – trái rõ ràng
Luôn hành xử đúng, yêu thương mọi người
Cùng là con cái của Ngài
Xin thương hiệp nhất mọi người chúng con

TRẦM THIÊN THU
Chiều 31-7-2019

Comments are closed.