Đức Thánh Cha Phanxicô trên Twitter từ 26/12-21/12/2019 (Trang 24)

0

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter
từ ngày 15 đến 22 tháng 04 năm 2019 

15 tháng Tư: Vì yêu thương, Đức Ki-tô đã hoàn toàn tự hiến để giải thoát bạn. Đôi cánh tay giang rộng trên thập giá của Người là dấu chỉ nói lên rõ ràng nhất rằng Người là một người bạn luôn sẵn sàng với bất cứ giá nào. #HolyWeek

16 tháng Tư: Hôm nay chúng ta cùng hiệp nhất trong lời cầu nguyện cho người dân nước Pháp, khi chúng ta chờ đợi trong sự đau buồn ập đến do sự tàn phá nghiêm trọng được biến đổi thành niềm hy vọng tái thiết. Lạy Mẹ Maria Rất Thánh, Mẹ chúng con, xin cầu cho chúng con. #NotreDame

17 tháng Tư: Đức Ki-tô đã hy sinh vì Người yêu thương mỗi người chúng ta: trẻ và già, thánh nhân và tội nhân, con người trong thời đại của Ngài và con người trong thời đại chúng ta. #HolyWeek

18 tháng Tư: Trong Thánh Thể bạn thật sự gặp gỡ Chúa Giê-su, chia sẻ sự sống của Người, cảm nhận tình yêu của Ngài; ở đó bạn trải nghiệm rằng cái chết và sự phục sinh của Người là cho bạn. #HolyThursday

19 tháng Tư: Hãy nhìn lên đôi cánh tay giang rộng của Đức Ki-tô chịu đóng đinh, và để cho Ngài giải thoát bạn. Hãy chiêm ngắm máu của Người đổ ra vì yêu thương và cho phép bản thân bạn được thanh tẩy bởi máu đó. Bằng cách này bạn sẽ được tái sinh. #GoodFriday

21 tháng Tư: Hôm nay chúng ta chiêm ngắm ngôi mộ trống của Đức Ki-tô và chúng ta nghe thấy tiếng của thiên thần: “Đừng sợ! Người đã sống lại!” #Easter

22 tháng Tư: Hôm nay, chúng ta cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện với cộng đoàn Ki-tô hữu Sri Lanka, đã bị tấn công bởi bạo lực kinh hoàng ngày Chúa nhật Phục sinh. Chúng ta hãy phó thác những nạn nhân, người bị thương và tất cả những người chịu đau khổ cho Thiên Chúa Phục sinh. #PrayForSriLanka

[Nguồn: https://twitter.com/Pontifex]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 23/4/2019]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Comments are closed.