Đức Thánh Cha Phanxicô trên Twitter từ 26/12-21/12/2019 (Trang 24)

0

Đức Thánh Cha Phanxicô trên Twitter
từ ngày 01 đến 10 tháng 06 năm 2019 

1 tháng Sáu: Thưa các bậc cha mẹ, hãy giúp con cái của anh chị em khám phá tình yêu của Chúa Giê-su! Điều này sẽ làm cho chúng trở nên mạnh mẽ và can đảm. #GlobalParentsDay

2 tháng Sáu: Lễ Chúa Lên Trời thúc giục chúng ta hãy hướng ánh mắt về Thiên Đàng, để nhờ ơn Chúa sống lại, chúng ta hoàn tất được sứ mạng Người đã trao phó cho chúng ta: loan báo Tin mừng cho mọi người.

3 tháng Sáu: Sự Lên trời của Chúa mở ra một cách thức hiện diện mới của Chúa Giê-su giữa chúng ta, và yêu cầu chúng ta phải có đôi mắt và tâm hồn sẵn sàng gặp gỡ Người, phục vụ Người, và làm chứng nhân cho Người trước tha nhân.

4 tháng Sáu: Nếu không có sự kinh ngạc, đức tin, cũng như cuộc sống, trở nên ảm đạm và nhàm chán.

5 tháng Sáu: An tử và trợ tử là một sự thất bại cho tất cả. Chúng ta được kêu gọi không bao giờ từ bỏ những người đang chịu đau khổ, không bao giờ đầu hàng nhưng chăm sóc và yêu thương để lấy lại hy vọng.

7 tháng Sáu: Làm sao để tôi biết Chúa đang lắng nghe tôi? Chúng ta có một sự chắc chắn: Chúa Giê-su. Ngài là người trung gian vĩ đại. Ngài về trời, và Ngài đứng trước Chúa Cha để can thiệp cho chúng ta. Sự chuyển cầu của Ngài là vô cùng tận.

8 tháng Sáu: Lạy Chúa, xin tháo bỏ tính bạo lực khỏi miệng lưỡi và bàn tay của chúng con. Canh tân lại tâm hồn và tâm trí chúng con, để lời nói luôn đưa chúng con lại với nhau sẽ là “anh em,” và cách sống của chúng con sẽ luôn là: Hòa bình. #OneMinuteForPeace

9 tháng Sáu: Cha xin gửi lời chúc lành đến tất cả anh chị em thừa sai, và tất cả những người, nhờ ơn của phép rửa, bằng cách này cách khác cùng chia sẻ sứ mạng của Giáo hội. #MissionaryOctober #Pentecost

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/missions/documents/papa-francesco_20190609_giornata-missionaria2019.html …

10 tháng Sáu: Mẹ Maria Rất Thánh #MaryMotherOfTheChurch, xin giúp chúng con biết tín thác bản thân cho Chúa Giê-su và tin tưởng vào tình yêu của Người, đặc biệt trong những cơn thử thách, dưới bóng của Thập giá, khi đức tin của chúng con được kêu gọi để trưởng thành.

11 tháng Sáu: Hãy cho đi một cách nhưng không những gì bạn đã đón nhận nhưng không, để các ơn của Chúa có thể chạm đến được tâm hồn mọi người. #SantaMarta

12 tháng Sáu: Là người lớn, chúng ta không được cướp mất khả năng ước mơ của trẻ em. Chúng ta hãy thúc đẩy một môi trường cho những hy vọng, nơi những ước mơ của chúng có thể lớn lên và được chia sẻ: một giấc mơ chung mở ra con đường hướng về một đời sống mới. #NOChildLabourDay

13 tháng Sáu: Lạy Chúa Thánh Thần, xin làm cho chúng con trở thành những nghệ nhân của sự hòa hợp, những người gieo sự thiện, những tông đồ của hy vọng!

14 tháng Sáu: Lạy Chúa Thánh Thần, là sự hòa hợp của chúng con, Người là Đấng làm cho chúng con nên một thân thể, xin truyền ban sự bình an của Người trong Giáo hội và trên thế giới!

15 tháng Sáu: Chúa Thánh Thần kêu gọi tất cả chúng ta và giúp chúng ta khám phá vẻ đẹp của việc ở bên nhau và cùng nhau đồng hành, mỗi người theo ngôn ngữ và truyền thống riêng của mình nhưng thật hạnh phúc được ở giữa anh chị em.

16 tháng Sáu: Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi Rất Thánh nói cho chúng ta biết rằng chúng ta không có một Thiên Chúa đơn độc ở trên Thiên Đàng xa xôi; không, Người là Chúa Cha Đấng đã ban cho chúng ta Con của Người, Đấng trở thành một người phàm như chúng ta, và là Đấng sai Thần Khí của Người thậm chí xuống gần với chúng ta hơn.

17 tháng Sáu: Lạy Chúa Thánh Thần, là sự hài hòa của Thiên Chúa, Người là Đấng biến đổi nỗi sợ hãi thành niềm tín thác và sự chai đá thành ân huệ, xin ngự trong chúng con!

18 tháng Sáu: Niềm tin là một mối quan hệ, một sự gặp gỡ, và trong sự thôi thúc của tình yêu của Chúa làm cho chúng ta có thể truyền tải, chào đón, và hiểu được những món quà của tha nhân và đáp lời lại.

19 tháng Sáu: Xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt chúng ta biết sống trọn vẹn như những người con cái của Chúa và như những người anh chị em.

20 tháng Sáu: Chúa Giê-su trở thành tấm bánh bẻ ra cho chúng ta, và Người yêu cầu chúng ta hãy cho đi chính bản thân mình cho người khác, không còn sống cho bản thân, nhưng là sống cho nhau. #CorpusDomini

[Nguồn: https://twitter.com/Pontifex]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 20/6/2019]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Comments are closed.