Đức Thánh Cha Phanxicô trên Twitter từ 26/12-21/12/2019 (Trang 24)

0

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter
từ ngày 04 đến 14 tháng 04 năm 2019 

04 tháng Tư: Khi cầu nguyện, chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta cầu nguyện cùng với Chúa Giê-su. Chúa Giê-su là sự can đảm của chúng ta. Chúa Giê-su là sự an toàn của chúng ta, Người can thiệp cho chúng ta trong giây phút này. #SantaMarta

05 tháng Tư: Chay tịnh tội lỗi cũng trao niềm hy vọng cho tạo vật, là những điều sẽ “không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang” (Rom 8:21). #Lent

06 tháng Tư: #Lent Mùa Chay là thời gian tái khám phá con đường của chúng ta trở về với sự sống. Chúa là cùng đích cho hành trình của chúng ta trên dương thế: hành trình phải đặt nền tảng trên Ngài.

07 tháng Tư: #Lent Mùa Chay mời gọi chúng ta ngước nhìn lên khi cầu nguyện, nó giải thoát chúng ta khỏi đời sống bám chặt vào thế gian, là nơi chúng ta chỉ tìm thấy thời gian cho lòng kiêu ngạo của mình, nhưng lại lãng quên Thiên Chúa.

08 tháng Tư: Chay tịnh giải thoát chúng ta khỏi sự gắn chặt vào vật chất, khỏi tính thế gian làm tê liệt tâm hồn. #Lent

09 tháng Tư: Xin Chúa luôn ban cho chúng ta niềm hy vọng về tương lai và sức mạnh để tiếp tục tiến bước. #SantaMarta

10 tháng Tư: Bố thí giúp chúng ta vượt lên thoát khỏi sự khờ dại của việc sống chỉ tích lũy mọi thứ cho bản thân, với ảo tưởng có được tương lai an toàn không thuộc về chúng ta. #Lent

11 tháng Tư: Trên Thập giá, Chúa Giê-su dạy cho chúng ta lòng can đảm đầy sức mạnh của sự buông bỏ. Vì chúng ta sẽ không bao giờ tiến bước được nếu chúng ta bị đè nặng bởi nhiều thứ vật chất. #Lent

12 tháng Tư: Ăn chay cũng có nghĩa là thay đổi thái độ của chúng ta với người khác và với các loài thụ tạo: từ cám dỗ muốn “ăn ngấu nghiến” hết mọi thứ để thỏa mãn lòng tham của chúng ta, chuyển thành khả năng chịu đau khổ vì yêu thương. #Lent

13 tháng Tư: Nếu chúng ta trở về với Chúa cùng với những yếu đuối của mình, nếu chúng ta đi theo con đường yêu thương, chúng ta sẽ ôm lấy sự sống không bao giờ phai mờ. Và chúng ta sẽ trải nghiệm được niềm vui. #Lent

14 tháng Tư: Bằng cách tự hạ mình, Chúa Giê-su muốn mở ra cho chúng ta con đường đức tin và đi trước chúng ta trên con đường đó. #PalmSunday #HolyWeek http://w2.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190414_omelia-palme.html …

[Nguồn: https://twitter.com/Pontifex]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 15/4/2019]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Comments are closed.