Đức Thánh Cha Phanxicô trên Twitter từ 26/12-21/12/2019 (Trang 24)

0

 Đức Thánh Cha Phanxicô trên Twitter
từ 20-31/5/2019 

20 tháng Năm: Chúng ta cầu nguyện cho những người sống với các căn bệnh nặng. Chúng ta hãy luôn bảo vệ sự sống, là món quà của Thiên Chúa, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc tự nhiên. Chúng ta đừng đầu hàng trước văn hóa loại bỏ.

21 tháng Năm: Sự bình an của Chúa Giê-su là một món quà. Chúng ta không thể có được nó bằng những phương tiện của con người. Sự bình an của Chúa Giê-su là một điều rất khác: sự bình an của Chúa Giê-su dạy cho chúng ta biết chịu đựng. Chịu đựng để gánh cuộc sống trên vai, với những khó khăn, công việc, và mọi thứ của chúng ta, và có can đảm tiến bước.

22 tháng Năm: Mọi thụ tạo đều có một chức năng, chẳng có loài nào là thừa. Toàn vũ trụ nói lên ngôn ngữ tình yêu của Thiên Chúa, lòng yêu thương vô bờ của Người dành cho chúng ta: đất đai, nước, núi non, mọi sự đều thể hiện tình âu yếm của Thiên Chúa. #Biodiversity #LaudatoSì

23 tháng Năm: Chúa không cư ngụ trong những điều lớn lao mà chúng ta hoàn thành, nhưng trong sự nhỏ bé của người nghèo mà chúng ta gặp. #Caritas

24 tháng Năm: Chúng ta hãy cầu nguyện cho người Công giáo ở Trung Hoa. Xin Đức Mẹ Thượng Hải giúp họ là nhân chứng đức tin, trong sự hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ, và kiên trì trong sự hiệp nhất bất chấp những vết thương và những thử thách, tín thác trong niềm hy vọng không bao giờ làm thất vọng.

25 tháng Năm: Lòng thương xót thể hiện cho những người chỉ có thể đón nhận, chẳng có gì để đền đáp, là vô cùng quý giá trước mặt Thiên Chúa.

26 tháng Năm: Chính Thần Khí làm cho chúng ta hồi sinh từ những giới hạn, từ những cái chết của chúng ta, vì chúng ta có quá nhiều những tế bào chết trong cuộc sống, trong linh hồn của chúng ta. Thông điệp của Phục sinh là như sau: chúng ta phải được tái sinh.

27 tháng Năm: Ngay cả hôm nay, quá nhiều người Ki-tô hữu bị giết và bị bách hại vì tình yêu của Đức Ki-tô. Họ hy sinh mạng sống trong âm thầm, vì phúc tử đạo chẳng được báo chí quan tâm. Ngày nay có nhiều người Ki-tô hữu tử đạo hơn cả những thế kỷ đầu.

28 tháng Năm: Trong cuộc sống chúng ta có những thánh giá, có những thời gian khó khăn. Nhưng chính trong những thời gian khó khăn này chúng ta cảm nhận được rằng Chúa Thánh Thần giúp chúng ta tiến bước và vượt qua được những khó khăn đó. #SantaMarta

29 tháng Năm: Nếu bạn vững tin vào sự tốt lành của Chúa, bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của những biến cố và mục đích cuộc sống của bạn.

30 tháng Năm: Với việc về trời Chúa Phục sinh thu hút ánh mắt chúng ta hướng về Thiên đàng, để cho chúng ta thấy rằng mục tiêu của hành trình chúng ta là Chúa Cha.

31 tháng Năm: Chúa Thánh Thần thích định hình sự hiệp nhất từ sự đa dạng đẹp nhất và hài hòa nhất. #ApostolicJourney #Romania

[Nguồn: https://twitter.com/Pontifex]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 31/5/2019]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Comments are closed.