Đức Thánh Cha Phanxicô trên Twitter từ 26/12-21/12/2019 (Trang 24)

0

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter
từ 17 – 25/1/2019

17 tháng Một: Chúng ta cẩn thận đừng để mang trong mình một tâm hồn chai đá vì nó sẽ dẫn đến tính hèn nhát; một tâm hồn ương ngạnh vì nó sẽ dẫn đến việc đóng cửa lòng; một tâm hồn làm nô lệ cho sự cám dỗ dẫn đưa đời sống của người Ki-tô hữu vào sự thỏa hiệp. #SantaMarta

18 tháng Một: Hôm nay đánh dấu ngày khởi đầu của Tuần lễ Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất người Ki-tô hữu: tất cả chúng ta đều được kêu gọi hãy khẩn xin Thiên Chúa ơn sủng vĩ đại này.

19 tháng Một: Lời cầu nguyện từ một tâm hồn khiêm nhường được Chúa lắng nghe.

20 tháng Một: Những gì còn lại trên ngưỡng cửa bước vào cõi vĩnh hằng không phải là chúng ta đã tích góp được bao nhiêu, nhưng là chúng ta đã cho đi bao nhiêu.

21 tháng Một: Con đường của người Ki-tô hữu là con đường của các Mối Phúc: hiền lành, khiêm nhường, chịu đựng đau khổ, yêu chuộng công bình, khả năng chịu đựng sự bắt bớ, không xét đoán người khác …  #SantaMarta

22 tháng Một: Nói lời “xin vâng” trước tình yêu của Thiên Chúa là bước đầu tiên đến với hạnh phúc, và làm cho nhiều người khác hạnh phúc.

23 tháng Một: Cha chuẩn bị đi Panama tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới. Cha xin anh chị em cầu nguyện cho sự kiện rất đẹp và quan trọng này trên hành trình của Giáo hội.

24 tháng Một: Đây là mạng lưới chúng ta cần, một mạng không được tạo ra để gài bẫy, nhưng để giải phóng, để bảo vệ cho sự hiệp nhất của những con người tự do. (link: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/communications/documents/papa-francesco_20190124_messaggio-comunicazioni-sociali.html) w2.vatican.va/content/france…

25 tháng Một: Trong Ngày Giới trẻ Thế giới này #Panama2019 cha mời gọi anh chị em cùng nhau đọc kinh Mân Côi cầu cho Hòa bình thông qua

@clicktoprayapp

26 tháng Một: Thưa các bạn, Chúa Giê-su dạy chúng ta tin tưởng. Hãy tìm kiếm và lắng nghe những tiếng nói động viên các bạn hướng nhìn về phía trước, không phải là những tiếng nói kéo lùi các bạn trở lại. #Panama2019

[Nguồn: https://twitter.com/Pontifex]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 26/1/2019]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Comments are closed.