Bài 3: Đặc sủng của Chúa Thánh Linh trong cộng đoàn – Sr. Maria Nguyễn Thị Hồng Quế, O.P.

0

Mời các bạn đón nghe bài chia sẻ của Sr. Maria Nguyễn Thị Hồng Quế với chủ đề:

ĐẶC SỦNG CỦA CHÚA THÁNH LINH TRONG CỘNG ĐOÀN

Ban Truyền thông

 

Comments are closed.