Thơ: Tạm

0

Tạm ngưng rồi lại tạm dừng
Cuộc đời như cũng tạm khùng, tạm điên
Tạm gì cũng rất vô duyên
Buồn hoài dễ chết, vì phiền mà tiêu
Cô đơn, cô quạnh, cô liêu
Nỗi buồn giãn cách, nỗi sầu cách ly
Năm con chuột lắm mối nguy
Cô gì chẳng sợ, cô-vi đáng gờm
Nhà thờ cũng đóng cửa luôn [1]
Tạm thời thì cũng vẫn buồn tín nhân
Nỗi buồn chồng chất nỗi buồn
Xin ban sức mạnh cho dân của Ngài
Chúng con mệt mỏi lắm rồi
Cúi lạy Thiên Chúa Ba Ngôi nhân lành [2]
Xin thương tha thứ tội tình
Chúng con sám hối chân thành, Chúa ơi!

TRẦM THIÊN THU
Ngày cuối tháng Bảy – 2020

[1] TGP Saigon ngưng sinh hoạt tôn giáo từ 1-8-2020.
Is 40:29 – “Người ban sức mạnh cho ai mệt mỏi; kẻ kiệt lực, Người làm cho nên cường tráng.”

Comments are closed.