Ai nói phạm đến Chúa Thánh Thần sẽ không được tha thứ – SN ngày 16.10.2021

0

Suy niệm: Lc 12, 8-2

Chúa Giêsu muốn nói gì ở đây? Làm thế nào việc lộng ngôn đến Thánh Thần là một tội lỗi không thể tha thứ? Hãy suy nghĩ về điều này. Trước tiên, chúng ta biết rằng Thiên Chúa là trên hết mọi vật. Không có gì vĩ đại hơn Ngài, thậm chí không phải là tội lỗi tồi tệ nhất. Điều đó có nghĩa là Ngài có thể tha thứ cho bất cứ điều gì. Kế đến, chúng ta biết rằng Thiên Chúa là tình yêu. Không có, và sẽ không bao giờ có, một người mà Thiên Chúa không yêu thương sâu sắc và vô điều kiện. Không có tội nhân nào mà Thiên Chúa không tha thứ nếu họ đến với Ngài.

Vậy tội nói phạm đến Thánh Thần là gì?

Câu trả lời có thể được tìm thấy, đủ thích hợp, trong Lời Giải Tội mà chúng ta nghe được trong lúc Xưng Tội. Sau khi chúng ta thú nhận tội lỗi của mình và đọc kinh ăn năn tội, vị Linh mục giơ tay trên chúng ta và cầu nguyện, “Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, qua cái chết và sự phục sinh của Con Người, đã hòa giải thế gian với chính Ngài và ban Thánh Thần đến cùng chúng ta để ban ơn tha tội” (nhấn mạnh thêm).

Lời cầu nguyện này cho chúng ta thấy vai trò quan trọng của Thánh Thần trong kinh nghiệm của chúng ta về lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài là Đấng đổ lòng thương xót của Thiên Chúa vào lòng chúng ta (Rm 5, 5). Ngài là Đấng kết tội chúng ta và cũng là Đấng nói với chúng ta rằng chúng ta là con yêu dấu của Thiên Chúa (Ga 16, 8; Gl 4, 6). Ngài là Đấng Bênh vực thần thánh của chúng ta, Đấng ban sự chữa lành cho những lương tâm tội lỗi của chúng ta (Ga 14, 26-27). Vì vậy, “lộng ngôn” chống lại Thánh Thần là từ chối Thánh Thần, không cho Ngài có cơ hội để ban phát lòng thương xót của Thiên Chúa.

Rất ít người, nếu có, trong chúng ta sẽ đi xa đến mức chống lại Thánh Thần! Ơn sủng của Ngài quá thu hút; tình yêu của Ngài là quá hấp dẫn. Nhưng những lời của Chúa Giêsu có thể đóng vai trò như một liều thuốc khích lệ bổ sung. Chúng có thể nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cần Thánh Thần sâu sắc như thế nào trong cuộc sống của mình.

Mỗi ngày, hãy nhớ lại lòng thương xót của Thiên Chúa. Mỗi ngày, hãy cầu xin Thánh Thần chỉ vẻ cho bạn. Đừng bao giờ ngại đến với Ngài để được tha thứ. Tình yêu của Ngài dành cho bạn là quá lớn, và lòng nhân từ của Ngài thật đáng quý. Hãy tiếp nhận nó ngay hôm nay và mỗi ngày!

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và cho con thấy Cha trên trời nhân từ thương xót biết bao!

Theo The Word Among Us
Br. Paul Thanh Vu, SDD. chuyển ngữ

Comments are closed.