Chầu Thánh Thể CN XXVII TN – Lễ Mẹ Mân Côi

0

Chúa Nhật 27 thường niên

Lễ Mẹ Mân Côi

(Sưu tầm)

1. Lời mời gọi:

Kính thưa cộng đoàn,

Chúng ta đang sống trong tháng 10, tháng dành riêng để tôn vinh Mẹ với tước hiệu Mẹ Mân Côi, đặc biệt Chúa Nhật ngày mai, toàn Giáo hội hân hoan mừng lễ Mẹ Mân Côi. Nhìn vào đời sống của Mẹ, chúng ta được mời gọi hãy biết thinh lặng lắng nghe tiếng Chúa và đem ra thực hành.

Trong giờ chầu Thánh Thể này, xin cho chúng ta biết mở rộng tâm hồn, đón nhận Lời Chúa dạy bảo. Xin Mẹ giúp chúng ta luôn sẵn sàng thưa tiếng xin vâng như Mẹ, để chúng ta được Chúa chúc lành.

2. Hát: Con thờ lạy

Con thờ lạy hết tình, Chúa ngự trong phép thánh, yêu quý nhân loại hiến thân trong hình bánh. Nuôi hồn con tháng ngày. Cho lòng con vui say. Dâng hiến Vua Trời khúc hoan ca tràn đầy.

ĐK: Lòng con hân hoan mến tin nở hoa. Dù cho dương gian khó nguy lệ sa. Trông cậy ở Chúa, giúp con mau vượt qua. Đời con tin yêu bước đi gần xa. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca. Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.

3. Kinh Manificat

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

Thần trí tôi hớn hở vui mừng,

Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nhìn tới.

Từ nay hết mọi đời,

Sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng toàn năng đã làm cho tôi,

Biết bao điều cao cả.

Danh Người thật chí thánh chí tôn.

Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,

dẹp tan phường lòng chí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư.

Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Israel, tôi tớ của Người,

Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót,

dành cho tổ phụ Abraham

Và cho con cháu đến muôn đời.

4. Hát: Con đường bé nhỏ

Con muốn là một bông hoa nhỏ, dưới chân bàn thờ ngày lễ thường. Con muốn làm một bông hoa trắng, từng chiều vắng đơn sơ nguyện cầu.

ĐK: Chúa ơi, những con đường bé nhỏ dễ thương mà sáng ngơi, dẫn đưa về cõi trời. Cuộc đời của người con thơ bé, là nụ hoa khiêm nhường mà nồng hương Thiên đường.

5. Lời Chúa: Lc 1, 26- 38

Bà Ê-li-sa-bet có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai Sứ thần Gap-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-ret, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc nhà Đa-vit. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “ Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói : “ Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ lên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vit, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cop đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “ Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”

Sứ thần đáp : “ Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bet, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hhiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói : “ Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ thần nói:. Rồi Sứ thần từ biệt ra đi.

6. Suy niệm và cầu nguyện:

Kính thưa cộng đoàn,

Khi Sứ thần truyền tin, Mẹ đã sẵn sàng thưa tiếng xin vâng : Xin vâng để cưu mang Con Thiên Chúa cho nhân loại, xin vâng để rồi sinh con Thiên Chúa trong hang bò lừa, xin vâng cả khi đau đớn tột cùng với Con trên đường lên núi sọ, xin vâng dù trái tim tan nát khi đứng dưới chân Thập giá. Cho dù hoàn cảnh nào, Mẹ vẫn xin vâng và tin tưởng bước đi trong Thánh ý Thiên Chúa.

Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta cũng luôn được Chúa ngỏ lời, nhưng thái độ của chúng ta như thế nào? Chúng ta có sẵn sàng thưa vâng như Mẹ Maria?

Lời xin vâng của Mẹ nói lên một đức tin kiên vững, một niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Niềm tin của chúng ta được biểu lộ bằng một đời sống đạo tích cực : yêu thương mọi người, siêng năng đến nhà thờ, không nói chuyện trong Thánh đường, tôn kính Thánh Thể Chúa…

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết mở rộng con tim, để con luôn nhận ra tiếng Chúa mời gọi con sống tốt, sống ngoan. Xin giúp con can đảm sửa sai, và luôn tin tưởng vào Chúa, sẵn sàng đón nhận ý Chúa qua những lời nhắc nhở, dạy dỗ của gia đình, giáo xứ. Để con xứng đáng là con ngoan của Chúa. Amen.

7. Hát: Đây Nhiệm Tích

Đây nhiệm tích vô cùng cao quý nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại. Nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa lời tán dương mừng chúc vang hoà. Cùng vinh chúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay toả ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.

8. Hát: Xin vâng

Mẹ ơi ! đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ. Xin Mẹ dậy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi! Đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó, xin Mẹ dậy con hai tiếng xin vâng.

ĐK: Xin vâng, Mẹ dậy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua hôm nay và ngày mai. Xin vâng, Mẹ dậy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay tương lai và suốt đời.


 

 

 

 

Comments are closed.