Giờ chầu Thiếu Nhi – Chúa Nhật I – V Mùa Chay năm B

0

 CHÚA NHẬT II MÙA CHAY – năm B

KHAO KHÁT GẶP CHÚA

Sr. Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP

1. Lời Chúa: Mc 9,1–9 

9:2     Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng ra với Người và dẫn họ lên núi cao, rồi Người biến hình trước mặt các ông ;

9:3     áo Người trở nên rực rỡ trắng tinh, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế,

9:4     Rồi Elia cùng Môisen hiện ra với họ và đàm đạo với Chúa Giêsu.

9:5     Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng : “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm, chúng con xin dựng ba lều, một cho Thầy, một cho Môisen, và một cho Êlia.”

9:6     Phêrô không biết phải nói gì, vì các ông hoảng sợ.

9:7     Lúc đó một đám mây bao phủ họ và từ đám mây có tiếng phán rằng : “Đây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người.”

9:8     Bỗng nhìn chung quanh, các ông chẳng còn thấy ai, ngoài một mình Chúa Giêsu và các ông.

9:9     Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại.

9:10   Các ông tuân giữ những lời đó, nhưng vẫn tự hỏi : “Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì ?”

2. Suy niệm:

Các em yêu quý, hôm nay là Chúa Nhật II Mùa Chay, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho ta được cùng ba người môn đệ thân tín của Chúa Giêsu chiêm ngắm Chúa biến hình trên núi cao, mà theo truyền thống vẫn gọi là “Núi Tabo”.

Thánh Marcô thuật lại: “Khi ấy Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan đi riêng với Người lên núi cao và Người biến hình trước mặt các ông. Áo Người trở nên chói lọi trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế, rồi Êlia cùng Maisen hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu”.

Thánh Matthêu nói rõ hơn một chút: “Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.”

Tận mắt thấy Chúa đầy uy quyền, lại đang nói chuyện với Êlia và Maisen, vốn luôn được coi là đại diện cao cả nhất cho toàn bộ lề luật và giáo huấn của Giavê Thiên Chúa, các môn đệ, nhất là Phêrô thật kinh ngạc đến vui sướng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Maisen và  một cho Êlia”. Thật ra, “Phêrô không rõ mình nói gì”!

Các em yêu quý, chính nhờ được Chúa đưa lên núi cao và tỏ cho thấy vinh quang chan hoà của Chúa mà các Tông Đồ được củng cố lòng tin tưởng vào Chúa và tin nhận những lời giảng dạy của Chúa, mặc dù các môn đệ vẫn còn chưa hiểu lắm về giáo huấn và lời dặn dò của Chúa, nhất là lời loan báo trước về cuộc khổ nạn sắp tới.

Rồi trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, chứng kiến cảnh Thầy bị bắt, bị đánh đập, bị treo trên Thập giá, rồi được mai táng trong mồ đá, các Tông Đồ dù đã bỏ trốn, nhưng vẫn hợp đoàn với nhau, vì các ngài còn hy vọng điều gì đó, như hai môn đệ trên đường Emmaus nói: “Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng Người sẽ cứu Israel”. Hẳn là vì các môn đệ, nhất là Tông Đồ trưởng Phêrô, Gioan và Giacôbê đã được thấy Chúa biến hình, và đặc biệt được nghe lời Chúa Cha tuyên phán về Thầy mình: “Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”.

Các em yêu quý, dù chỉ thấy Chúa biến hình có một lần thôi, các Tông Đồ đã tràn ngập tin tưởng để bước theo Chúa và hy vọng luôn luôn, ngay cả khi chứng kiến Thầy mình bị giết cách thảm hại, để rồi khi gặp lại Chúa Phục Sinh, các Ngài đã quyết sống chết cho Tin Mừng của Chúa.

Vậy giờ đây, các em hãy xin cho được thấy Chúa, được nghe Chúa nói, dù chỉ một giây lát mà thôi và dù chỉ một tiếng gọi của Chúa mà thôi!

 & —

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất mến yêu, con thờ lạy Chúa. Con tin thật Chúa đang hiện diện trước mặt con đây. Xin Chúa gia tăng trong con lòng yêu mến tin thờ Chúa. Xin Chúa cho con được ơn cảm nghiệm sâu xa sự hiện diện và tình yêu thương Chúa dành cho con, mỗi khi con đến với Chúa và nhất là mỗi khi con rước Chúa vào lòng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho con được gặp Chúa, được thực sự gặp Chúa, để nhờ đó cuộc sống con được biến đổi, để chỉ thuộc về Chúa mà thôi, và để con chỉ sống cho Tin Mừng Chúa mà thôi. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất đáng mến yêu. Con yêu mến thờ lạy Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

1 2 3 4 5

Comments are closed.