Giờ chầu Thiếu Nhi – Chúa Nhật I – V Mùa Chay năm B

0

 CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY – năm B

XIN NÂNG HỒN CON LÊN TỚI CHÚA

Sr. Thé rèse Nguyễn Thị Phượng OP

1. Lời Chúa: Ga 3,14–21

3:14   Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng : “Như Môisen đã giương cao con rắn trong sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,

3:15   để ai tin vào Người thì được sống đời đời.

3:16   Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài để tất cả những ai tin vào Con của Ngài, thì không phải chết, nhưng được sống đời đời.

3:17   Vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài đến thế gian, để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ chính Con của Ngài mà được cứu độ.

3:18   Ai tin vào Người Con, thì không bị kết án ; ai không tin thì đã bị kết án rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa.

3:19   Và bản án là thế này : Ánh sáng đã đến trong thế gian và người ta đã yêu tối tăm hơn ánh sáng, vì hành động của họ xấu xa.

3:20   Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để hành động của họ không bị phơi bày ra ;

3:21     nhưng ai hành động theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để hành động của họ được tỏ lộ ra, vì đã được thực hiện trong Thiên Chúa.

2. Suy niệm:

Các em yêu quý,

Vậy là các em đã cùng với toàn thể Giáo hội hoàn tất hơn nửa cuộc hành trình của Mùa Chay Thánh. Phụng vụ Chúa Nhật IV Mùa Chay hôm nay còn gọi là Chúa Nhật Màu Hồng, mời gọi các em điểm lại hành trình Mùa Chay các em đang thực hiện, để tiếp tục, với ơn Chúa giúp, các em sẽ tiến sâu hơn nữa vào mầu nhiệm khổ nạn của Chúa và nhất là để sống niềm vui Chúa sống lại cách sâu xa và trọn vẹn.

Lời Chúa trong Tin Mừng thánh Gioan hôm nay thuật lại phần nào cuộc đàm thoại giữa Chúa Giêsu với ông Nicôđêmô, là một người thuộc nhóm Pharisiêu và là một bậc thầy trong Dân Do Thái có lòng mộ mến Chúa. Cuộc đối thoại diễn ra vào ban đêm, vì ông đến tìm gặp Chúa mà không muốn cho người Do Thái biết. Trong cuộc gặp gỡ này, Chúa Giêsu đã gợi lại hình ảnh con rắn đồng năm xưa để so sánh với chính cuộc sống của Chúa, số phận của Chúa cũng sẽ phải được giương cao như vậy: “Như ông Maisen đã giương cao con rắn trong sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.”

Các em biết đấy, khi được Thiên Chúa đưa ra khỏi Ai Cập, thoát ách nô lệ, Dân Chúa phải đi trong sa mạc, họ đói, khát, mệt nhọc, nhớ tiếc những cảnh sống dù cho là nô lệ ở Ai Cập, nên than trách Chúa và ông Maisen. Theo như lời Thánh Kinh, Chúa để họ bị rắn độc ở sa mạc cắn chết nhiều lắm. Họ ăn năn vì biết lỗi của mình, nên Chúa ra lệnh ông Maisen đúng một con rắn bằng đồng rồi treo con rắn ấy trước cửa lều trai, để ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng thì được khỏi. Từ đó họ luôn biết vâng theo sự chỉ dẫn của Maisen.

Chúa Giêsu hôm nay dùng lại tích ấy mà nhắc cho Nicôđêmô và cả cho các em nữa: Chúa mới chính là Vị Cứu Tinh đích thực của nhân loại và của riêng từng mỗi em, vì hễ ai tin vào Chúa thì sẽ được cứu độ, được sự sống muôn đời. Con rắn treo trong sa mạc xưa là hình bóng diễn tả, ám chỉ hình bóng Thập giá mà Chúa Giêsu sẽ phải treo thân mình lên đó. Như vậy khi nói điều đó, Chúa Giêsu đã biết mình sẽ phải chết thế nào và chỉ với cái chết ấy, Chúa Giêsu mới có thể thi hành trọn vẹn thánh ý của Chúa Cha là thể hiện tình yêu thương của Thiên Chúa cho hết mọi người. Các em hãy nghe lời Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô và cũng là đang nói với mỗi người trong các em: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban Con Một của Người, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.”

Đồng thời, hình ảnh con rắn được treo lên hay hình ảnh Chúa được giương cao trên thập tự cũng gợi lên cho các em việc các em cần phải nâng cuộc sống hay tâm hồn các em lên cao mãi mãi, nhất là trong hành trình Mùa Chay Thánh này. Thật vậy, Mùa Chay, là cơ hội tốt nhất để các em tập luyện việc nâng cao tâm hồn các em khỏi những tính toán ích kỷ, những lười biếng, những tham sân si…

Nâng cao tâm hồn các em để có thể kết hợp với Chúa. Đây chính là ý nghĩa cao cả nhất của Mùa Chay Thánh. Chính với Chúa Thánh Thể mà các em sẽ được nâng cao lên đến tầm mức tuyệt hảo nhất trong tình yêu của Chúa Cha, được thông hiệp sâu xa trong tình yêu của Người luôn mãi, nhờ đó, em có thể đem tình yêu ấy làm qùa tặng mọi người theo gương của Chúa Giêsu Thánh Thể.

Vậy giờ đây, em hãy dâng lên Chúa tâm tình yêu mến, cảm tạ vì tình thương Chúa dành cho em và nói lên khát mong được đáp trả tình yêu của Chúa, được kết hiệp mật thiết với Chúa, cách riêng trong Mùa Chay Thánh này.

– & —

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã cho con sự sống của Chúa.

Vì yêu con, Chúa đã vui nhận trở nên như Món Quà để Thiên Chúa Cha trao tặng cho con. Thật cao quý biết bao Món Quà Tình Yêu Chúa dành cho con cách đặc biệt trong phép Thánh Thể. Xin Chúa cho con luôn biết quý trọng Món Quà Thánh Thể Chúa trao tặng cho con mỗi ngày, để con không làm Chúa thất vọng về con. Xin Chúa Thánh Thể làm cho con nên giống Chúa mỗi ngày một hơn: Đó là biến cuộc sống con trở thành món quà để trao tặng cho ông bà, cha mẹ con, thầy cô con, và các bạn hữu của con cũng như hết những ai con có cơ hội gặp gỡ.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin “giương cao” tâm hồn con, cuộc sống con lên với Chúa. Xin “nâng cao” con lên khỏi những tính toán ích kỷ, ganh ghét, giận hờn… để qua con, mọi người nhận ra Chúa và tin Chúa, tin Chúa hiện diện, đang sống và đang trao ban yêu thương. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin “giương cao” tâm hồn con, cuộc sống con lên với Chúa. Xin cho con được kết hiệp mật thiết với Chúa, được ở lại với Chúa và được Chúa ở lại với con. Amen.

1 2 3 4 5

Comments are closed.