Trắc nghiệm Giáo Lý – Khối Khai Tâm

0

TRẮC NGHIỆM GIÁO LÝ 

Khối Khai Tâm 


Bài 2
: Non cao, biển cả hãy ngợi khen Chúa

1. Thiên Chúa dựng nên non cao, biển cả để biểu lộ quyền năng và tình thương của Chúa.

 • Đúng.
 • Sai.

2. Cây tươi, hoa đẹp, trái ngon có phải do Thiên Chúa dựng nên không?

 • Phải.
 • Không.


Bài 4
: Loài vật, muôn chim hãy ca ngợi Chúa

3. Thiên Chúa tạo dựng chó, mèo, gà,  vịt, chim trời, cá biển.

 • Đúng.
 • Sai.

4.  Chó, mèo, gà,  vịt, chim trời, cá biển do:

 • Phật dựng nên.
 • Thiên Chúa dựng nên.


Bài 5
: Nước trong, lửa hồng Chúa đã dựng nên

5. Thiên Chúa tạo dựng nên nước trong và lửa hồng cho:

 • Cho em và mọi người
 • Cho một mình em thôi.

6. Nước và lửa có lợi không?

 • Có lợi cho em và mọi người.
 • Không có lợi cho em và mọi người.


Bài 8
: Chúa cho em trí khôn thông minh.

7. Ai ban cho em trí khôn thông minh?

 • Cô tiên xanh.
 • Thiên Chúa

8. Trí thông minh để em làm điều xấu.

 • Đúng.
 • Sai.


Bài 9
: Chúa cho con có hai tay để làm việc.

9.  Chúa ban cho em đôi tay để đánh nhau.

 • Đúng.
 • Sai.

10. Đôi tay của em để làm việc nào sau đây:

 • Quét nhà.
 • Đánh nhau.

11. Em là học sinh, em phải chăm chỉ học hành và siêng năng học giáo lý.

 • Đúng.
 • Sai.


Bài 10
: Chúa cho em hai chân để đi.

12.  Em thường đi đâu khi không ở nhà? Em đi nhà thờ, đi học giáo lý, đôi khi đến chơi nhà bạn và phần lớn thời gian em lo học.

 • Đúng.
 • Sai.

13.  Đi đâu hay ở đâu về, em phải chào ông chào bà, chào cha chào mẹ, chào anh chào chị.

 • Đúng
 • Sai


Bài 11
: Chúa cho em có linh hồn và xác.

14.  Chúa ban cho em có linh hồn và xác, em có vui không?

 • Em không vui.
 • Em rất vui.

15.  Em phải làm gì để được hạnh phúc thật?

 • Em phải giữ gìn thân xác khỏe mạnh, nhất là giữ linh hồn sạch tội.
 • Em chỉ cần giữ gìn thân xác khoẻ mạnh thôi.


Bài 13:
Em khôn lớn, em vui chơi, em đi học, em yêu Chúa

16. Vì Chúa yêu thương em thật nhiều nên em phải yêu chúa, vâng lời cha mẹ, tốt với bạn bè, siêng đi nhà thờ, học hành chăm chỉ?

 • Đúng
 • Sai


Bài 14
: Tổ tông phạm tội

17.  Tổ tông Adam và Evà đã vâng lời Thiên Chúa và không phạm tội?

 • Đúng
 • Sai


Bài 15
: Chúa Giêsu Hài Đồng ở cùng em

18.  Thiên Chúa còn yêu thương loài người nên đã ban Đấng Cứu Độ cho chúng ta?

 • Đúng
 • Sai

19.  Đấng Cứu Độ là Ngôi Hai Thiên Chúa làm người đã sinh ra tại Bêlem bởi ông Adam và bà Evà.

 • Đúng
 • Sai


Bài 16:
Chúa Giêsu lớn lên

20.  Để nên giống Chúa Giêsu, em phải biết vâng lời cha mẹ, thương yêu bạn bè và giúp đỡ mọi người.

 • Đúng
 • Sai


Bài 17:
Chúa Giêsu yêu thương các trẻ em

21.  Em phải sống thế nào để được Chúa Giêsu yêu thương?

 • Sống đơn sơ, ngoan ngoãn và thật thà
 • Sống ngỗ nghịch, gian dối

22.  Em phải cố gắng sống tốt, thánh thiện để được lên thiên đàng với Chúa Giêsu.

 • Đúng
 • Sai


Bài 18:
Chúa Giêsu Thánh Thể

23.  Em phải nghiêm trang trong Nhà thờ và ước ao rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng.

 • Đúng
 • Sai

24.  Tại sao em muốn rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng?

 • Vì em yêu mến Chúa
 • Vì em thích ăn bánh


Bài 19:
Chúa Giêsu chết vì yêu em

25.  Mỗi khi nhìn lên Thánh giá, em nghĩ đến điều gì?

 • Em nghĩ đến Chúa đã chết vì yêu em.
 • Em nghĩ đến Mẹ Maria

26.  Em phải sống tốt, yêu thương và giúp đỡ mọi người để báo đáp tình yêu của Chúa.

 • Đúng
 • Sai


Bài 20:
Chúa đã sống lại thật. Alleluia

27.   Chúa Giêsu chết rồi có sống lại không?

 • Không

28.  Em vui sướng vì Chúa Giêsu đích thực là sự sống, và Chúa cũng cho em được sống đời đời.

 • Đúng
 • Sai


Bài 21:
Chúa Giêsu lên trời

29.  Sau khi sống lại, Chúa Giêsu còn ở thế gian 3 ngày, rồi lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha.

 • Đúng
 • Sai


Bài 22:
Chúa Thánh Thần ban sự sống

30.  Hỏi: có mấy Thiên Chúa? Thưa có 3 Thiên Chúa

 • Đúng
 • Sai

31. Thiên Chúa có ba Ngôi: Ngôi thứ nhất là CHA, Ngôi thứ hai là CON, ngôi thứ ba là THÁNH THẦN.

 • Đúng
 • Sai

32.  Chúa Thánh Thần làm gì cho em?

 • Chúa Thánh Thần ngự xuống tâm hồn em, để dạy em cách nên thánh.
 • Chúa Thánh Thần cứu chuộc em.


Bài 23:
Đức Maria, Mẹ Chúa cũng là Mẹ em

33.  Đức Maria là Mẹ Chúa Giêsu và cũng là Mẹ chúng ta.

 • Đúng
 • Sai

34.  Em có hạnh phúc được làm con Đức Mẹ Maria không?

 • Không

35.  Để kính yêu Mẹ Maria, em dâng mình cho Mẹ, cầu xin Mẹ, và sống đẹp lòng Mẹ.

 • Đúng
 • Sai


Bài 25:
Chúa muốn em làm Tông Đồ

36.  Em có muốn làm tông đồ của Chúa không?

 • Không


Bài 26
: Nghe tiếng Chúa gọi.

37.  Em nghe tiếng Chúa được thể hiện qua việc:

 • Đánh bạn.
 • Chơi với bạn.


Bài 27:
Em yêu mến Nhà Chúa

38.  Em đến nhà thờ là để chơi đùa, nói chuyện, chạy nhảy với các bạn

 • Đúng.
 • Sai.

39.  Khi đến nhà thờ em phải hết sức nghiêm trang, không nói chuyện chơi đùa mà phải sốt sắng cầu nguyện.

 • Đúng.
 • Sai.


Bài 28:
Em muốn làm thánh

40.  Thánh Đaminh Saviô đã có quyết tâm làm gì?

 • Làm cầu thủ bóng đá
 • “Làm thánh lớn”

41.  Để làm thánh, em phải yêu Chúa Giêsu, mến Mẹ Maria, và thương yêu mọi người.

 • Đúng
 • Sai

 

Comments are closed.

phone-icon