Kế hoạch Đào tạo quý III/2013

0
Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp
Ủy Ban Đào Tạo
KẾ HOẠCH  ĐÀO TẠO QUÝ III/2013

———-

THÁI ĐỘ DẤN THÂN VƯỢT KHÓ

Của Nhà Truyền Giáo

Kính thưa quí Chị giáo và các em thân mến,

Quí II.2013 vừa qua kết thúc mục tiêu của năm thứ II: Làm Chứng Nhân của Lời trong Mục Vụ, Ủy Ban Đào Tạo đã giúp nhau huấn luyện thông truyền đức tin như bản chất của người Kitô hữu, mời gọi chị em ý thức sứ mệnh làm nhân chứng đức tin của người môn đệ Đức Kitô, nhiệt tình hơn trong sứ vụ huấn giáo, chia sẻ niềm vui gặp gỡ Đức Kitô Phục sinh, xây dựng hòa bình trong môi trường mình phục vụ. Nhờ đó, Lời Chúa đi vào cuộc đời chị em thể hiện qua những định hướng dứt khoát cho từng suy tư, thái độ, lời nói và hành vi của mình, hy vọng phục vụ hiệu quả hơn cho Tin Mừng Cứu Độ của Thiên Chúa nơi những người mình tiếp cận hằng ngày.

Kế hoạch quí III lần này mở đầu cho năm thứ III thực hiện đường hướng CHỨNG NHÂN CỦA LỜI của Tổng hội TH.XIII với mục tiêu về TRUYỀN GIÁO. Vì thế trong quí đầu tiên, UBĐT sẽ tập trung huấn luyện về đức tính nhân bản mà nhà truyền giáo phải có đó là THÁI ĐỘ ĐẤN THÂN VƯỢT KHÓ. Hy vọng gương của Chúa Giêsu, Đức Maria, các thánh Tông đồ, Cha thánh Đa Minh và các anh chị thánh trong Dòng; đặc biệt là các thánh tử đạo tại Việt Nam, sẽ thắp lửa nhiệt tình và hồn tông đồ cho bước đầu sứ vụ của mỗi chị em chúng ta.

Thái độ dấn thân vượt khó là một trong những đức tính nhân bản nền tảng cho một nhân cách trưởng thành. Từ đó, chúng ta mới có thể xây dựng ngôi nhà đức tin của mình về đời sống tu đức, tín lý và mục vụ truyền giáo. Tuy nhiên, để có được thái độ sống dấn thân vượt khó, chúng ta lại cần có một niềm xác tín sâu xa, một điểm tựa vững chắc và một tình yêu đích thực, dám hiến mạng cho người mình yêu. Như thế, những đức tính nhân bản vừa là yếu tố nền tảng lại vừa là hoa trái của đời sống đức tin. Do đó, để có thể dấn thân truyền giáo, chúng ta cần xác tín về sự hiện diện của Đức Giêsu đang ở với chúng ta và sai chúng ta đi tìm các tội nhân, đồng thời chúng ta cũng cần kiên trì vượt khó trước những đau khổ và thách đố luôn có sẵn trên mọi nẻo đường để giới thiệu tình yêu cứu độ của Thiên Chúa cho anh em mình.

Với những ý nghĩ a và mục đích trên xin gợi ý thực tập một vài đề nghị sau:

I. Ý LỰC SỐNG  

“Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh. Ai mạnh sức thì chiếm được” (Mt 11,12; Lc 16,16)

II. ÁP DỤNG CỤ THỂ

1.  Tâm tình 

– Cầu nguyện cho ý muốn cứu độ của Thiên Chúa được mọi người tiếp nhận.

– Khao khát, yêu mến các linh hồn như người mẹ sinh con.

– Hạnh phúc được Chúa tuyển chọn, thánh hiến và sai đi.

2.  Thái độ:

– Cương quyết cùng với Đức Giêsu lên Giêrusalem hoàn tất sứ mạng cứu độ.

– Tín thác như  Đức Maria đón nhận Ngôi Lời nhập thể sẵn sàng tham dự vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

– Can đảm như các tông đồ ra đi loan báo Tin mừng Đức Giêsu phục sinh.

3. Lời nói:

– “Xin Vâng” trước ý muốn của Chúa trong mọi hoàn cảnh để cứu các linh hồn.

– Khuyến khích, động viên nhau vượt qua những thách đố của sứ vụ.

– Làm chủ lời nói, không bán than hay phàn nàn về những trách nhiệm được trao.

4. Hành động:

– Xác tín về bản chất ơn gọi Kitô hữu và sứ vụ được sai đi của mình.

– Tìm hiểu môi trường xã hội hiện nay với nền văn hóa vô thần và thực trạng của thế giới đang lãnh đạm với niềm tin; trong đó các Á châu mới có 3%  và Việt Nam chỉ có 7% tín hữu Công Giáo.

– Khiêm tốn dấn thân hơn và cam đảm vượt khó hơn trong niềm tín thác của người môn đệ được tuyển chọn, thánh hiến và sai đi.

– Vui tươi xin vâng trước ý muốn của Chúa qua ý Bề trên và những hoàn cảnh thực tế.

Quan tâm, nhạy bén giúp đỡ tha nhân; nhất là những người nghèo về đức tin và đức ái. Mỗi ngày cố gắng thực hiện một vài việc bác ái để cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa.

– Hy sinh chu toàn việc bổn phận riêng và tích cực tham gia làm việc chung với ý thức cầu nguyện cho anh em lương dân nhận biết Chúa là Cha.

– Kiểm tâm hàng tháng trong ngày tĩnh tâm và hồi tâm mỗi tối về ơn gọi & sứ mạng truyền giáo của mình.

III. ĐỊNH HƯỚNG CHO KẾ HOẠCH TCN IV. 2013

UBĐT sẽ họp TCN tới vào sáng ngày 27.09.2013, xin Chị giáo viết bản nhận định ưu khuyết điểm và biện pháp khắc phục về kế hoạch TCN III.2013, tường trình về tinh thần, văn hoá, đời sống và thảo định hướng cho kế hoạch TCN IV.2013: huấn luyện hồn tông đồ tình yêu Đức Kitô thúc bách. Xin gửi về UBĐT trước ngày 20.09.2013 để đúc kết, chọn định hướng chung.

Xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành với quí Chị giáo và các em.

Kính chào quí Chị em trong tình yêu Đức Kitô,

Tam Hiệp, ngày 28.06.2013

Nt. Têrêsa Phạm Thị Oanh, OP

Đặc trách Ủy ban Đào tạo

Comments are closed.