Triều đại 131: Đức Giáo hoàng Lêô VIII

0

Đức Lêô VIII sinh ra tại Rôma, là một giáo dân, được chọn làm Giáo hoàng ngày 4-12-963 do ý muốn của Ottô I, trong dịp Ottô triệu tập một hội nghị Giám mục tại Rôma để hạ bệ Đức Gioan XII. Vì thế, người ta gọi đức Lêô VIII là ngụy Giáo hoàng. Triều đại của ngài ngắn ngủi, chỉ phục vụ cho quyền lợi của hoàng đế Ottô. Thực ra ngài phải trả giá cho đức Gioan XII mà ngài đã chiếm ngôi vị, rồi cho đức Bênêđictô V đã được dân chúng Rôma bầu lên sau khi đức Gioan XII qua đời năm 964. Ngài không được dân thành Rôma mến phục, vì ngài được chọn bởi một ông vua ngoại lai và qua đời ngày 1-3-965.

Comments are closed.