Triều đại 101: Đức Giáo hoàng Grêgôriô IV

0

Đức Grêgôriô IV sinh tại Rôma trong một gia đình quý phái. Được bầu làm Giáo hoàng vào cuối năm 827. Trước đó, ngài đã tìm cách tránh né để khỏi được bầu lên ngôi Giáo hoàng, vì bấy giờ có nhiều vấn đề rất phức tạp và trầm trọng về việc tranh chấp và giành giật giữa triều đình với nhóm Sarasins làm bá chủ ngoài biển khơi thường gieo kinh hãi và chết chóc. Sự tranh chấp ở triều đình làm phân chia đế quốc, nên ngài qua Pháp để cố gắng giải quyết nhưng không thành công.

Tuy nhiên những nỗ lực của ngài đã thành tựu sau khi hoàng đế Louis Le Piexs qua đời và sau khi ngài băng hà năm 844. Khi ấy, một bản hiệp ước được ký tạiVerdun, ấn định cho Lothaire cai trị nước Ý, Charles II le Chauve nước Pháp và Louis (gọi là le Germanique) nước Đức.

Ngài đã tổ chức quân đội hùng hậu dưới sự điều khiển của quận công xứTuscanyđã 5 lần chiến thắng quân Saracens ở Phi Châu. Tuy vậy, khi đổ bộ vào đất Ý, quân Saracens đã tàn pháCivitavecchia,Ostia, rồi tiến sát đến Rôma và đe dọa thành phố này. Ngài đã cho xây một pháo đài gần biển và một thị trấn (un bourg) để phòng thủ gọi là Grégoriopoli. Ngài ấn định một cách vĩnh viễn ngày lễ Các Thánh vào ngày 1-11. Ngài qua đời vào tháng 1-844.

Comments are closed.

phone-icon