Triều đại 103: Thánh Giáo hoàng Lêô IV

0

Đức Lêô IV sinh tại Rôma, gốc người Lombardi, được bầu chọn làm Giáo hoàng ngày 10-4-847. Trước mối đe dọa của quân xâm lược Sarazins, ngài đã cho xây dựng một thành lũy để bảo vệ các công trình tôn giáo, tổng thể này được gọi là “Cité léonine” rất nổi tiếng, bao gồm Vương Cung Thánh Đường thánh Phêrô, các dinh thự và đồn lũy bao quanh lâu đài Saint-Ange. Công cuộc này trước kia đã được hai vua Lothaire và đức Sergiô khởi sự một cách khẩn cấp trước những hiểm họa tấn công của quân Sarasins.

Để chống lại những đoàn quân xâm lược, một liên minh quân sự được thành lập, gồm Amalfi, Gaète,Naplesvà vua Louis II. Chính ngài thân chinh cầm quân ra trận với sự ủng hộ của đạo quân miền Campanie. Quân Sarasins bị bại trận và ngài đã phong vua Louis II làm hoàng đế để tỏ lòng biết ơn.

Lịch sử ghi lại một phép lạ của ngài đã được minh xác trong một cuộc tấn công của quân Sarasins. Một cuộc hỏa hoạn dữ dội xảy ra tại thị trấn và đã thiêu hủy nhiều dinh thự, lúc ấy ngài hiện ra trước cửa thành, giơ cao hình Đức Mẹ khiến ngọn lửa ngụp tắt dần. Sự việc này đã được họa sĩ Raphael vẽ lại để muôn đời ghi nhớ qua một bức họa treo trên tường phòng của ông với tựa đề: “hỏa hoạn trong thị trấn”.

Ngài không chỉ lo chống ngoại xâm Sarasins mà còn lo chiến đấu với các bè rối và những sai lầm về đức tin mà ngài luôn lên án một cách mạnh mẽ. Ngài là người đầu tiên cho ghi niên hiệu triều đại Giáo hoàng của mình lên các tài liệu chính thức của Giáo hội, đặt ra nghi thức rảy nước thánh trên người và đồ vật để làm phép hay thanh tẩy. Ngài qua đời ngày 17-7-877.

Comments are closed.