Triều đại 104: Đức Giáo hoàng Bênêđictô III

0

Đức Giáo hoàng Bênêđictô III sinh tại Rôma, được bầu chọn làm Giáo hoàng ngày 29-9-855. Vào lúc này, một nhân vật có tên là Anastasiô (Anastasius, 8/855 – 9/855), một kẻ ham hố danh vọng, là quản thủ thư viện, đã tự lên ngôi Giáo hoàng bằng sự lừa dối và bằng uy lực, nhưng chỉ được một tháng, ông ta đã bị loại trừ.

Là vị Giáo hoàng có học thức sâu rộng và đại độ, ngài chuyên lo việc bác ái, giúp đỡ người nghèo và bất hạnh trong xã hội, tha thứ cho Anastasiô về tội bỏ tù ngài, phục hồi danh dự và cho ông quản nhiệm một nhà thờ. Ngài qua đời ngày 17-4-858 và được an táng trong hang độngVatican.

Comments are closed.