Triều đại 208: Đức Giáo hoàng Nicôla V

0

Đức Giáo Hoàng Nicôla V sinh tại Sarzana vùng Ligurie ngày 15-11-1397, tên thật là Tôma Parentucelli. Sau khi đức Êugêniô IV qua đời, ngài được bầu chọn làm Giáo hoàng ngày 6-3-1447, đăng quang ngày 19-3-1447 với danh hiệu là Nicôla V. Có tài ngoại giao và lãnh đạo, ngài đã giúp chấm dứt cuộc ly khai Tây phương với ngụy Giáo hoàng Fêlix V. Ông đã quy phục ngài, được ngài nâng lên Hồng y và trao cho nhiệm vụ làm khâm sứ tòa thánh tại Savoie. Ngài cũng ký hòa ước với hoàng đế Frêđêric III nước Áo để ấn định quyền lợi và ưu tiên của giáo triều và của đế quốc. Frêđêric III được phong vương tại Vương Cung Thánh Đường thánh Phêrô. Trong thời đại này, đế quốc Đông Phương bị tiêu diệt khi Mahomet II chiếm Contanstinôpôli và hoàng đế Đông Phương cuối cùng là Constantin XII bị giết.

Về cơ cấu tổ chức, ngài cho dời các bộ của Tòa Thánh về Vatican, thiết lập thư viện Vatican rất nổi tiếng, chú trọng đến vấn đề quốc phòng nhằm bảo vệ lãnh thổ của giáo triều bằng cách cho tái lập nhiều pháo đài và thành trì chung quanh Rôma. Ngài qua đời ngày 24-3-1455.

Comments are closed.