Ý cầu nguyện tháng 5/2014

0

+ Noi gương Đức Trinh Nữ Maria, xin cho mỗi chị em trong Hội Dòng luôn biết cưu mang, nuôi dưỡng và nhiệt tâm đem Tin Mừng Chúa đến cho những nơi chị em hiện diện.

+ Xin cho chị em trong Dòng và tất cả mọi người biết sử dụng các phương tiện truyền thông như công cụ phục vụ cho chân lý, hòa bình và việc loan báo Tin Mừng.

CÁC NGÀY GIỖ

Thứ Ba, ngày 06. 5

–  Chị Luca Nguyễn Thị Kính (1967)

Thứ Hai, ngày 19. 5

– Chị M.Germana Phạm Thị Kim Lan (Mến,2003)

Thứ Sáu, ngày 23.5

– Chị Maria Nguyễn Thị Nhuần (2009)

Chúa Nhật , ngày 25. 5

– Chị Angela Phạm Thị Đào (1993)

Thứ Hai, ngày 26. 5

 – Mẹ Agnès Đỗ Thị Sâm (1989)

Thứ Ba, ngày 27. 5

– Chị Maria Đỗ Thị Ngắm (TH,1984)

CÁC NGÀY BỔN MẠNG

Thứ Năm, ngày  01.5 : Lễ kính Thánh Giuse Thợ 

– Tu xá Thánh Giuse Lao động (Tân Mai III)

– Tập viện

– Các chị Tự Hiến

Thứ Hai, ngày 05. 5: Lễ kính Thánh Vinhsơn Phêriô, Op

– Tu xá Thánh Vinh Sơn I (Bảo Lộc)

– Tu xá Thánh Vinh Sơn II (Phú Sơn)

Thứ Hai 12. 5  (Thánh Nérêa, Thánh Pancratia)

– Chị Thanh Khiết, chị Nội

Thứ Ba, ngày 13.5:  Lễ nhớ Đức Mẹ Fatima

– Tv. Mẹ Fatima (Kiến Thiết)

– Chị Mai Hiên

Thứ Ba, ngày 20. 5  (Thánh Columba)

– Chị Columba Công (Miễn)

Thứ Tư, ngày 28. 5

– Chị Batôlômêô Chúc

Thứ  Bảy, ngày 31.5:  Lễ kính Đức Mẹ thăm viếng Bà Êlisabét

– Gia đình Mẹ Thăm Viếng (Thường huấn cấp IV)

– Lớp Magnificat (Khấn lần I, 2005)

– Chị Trần Linh, chị Thê, chị Huyền Diệu

 

 

Comments are closed.