Ý cầu nguyện tháng 6.2014

0

Tháng Sáu:

KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

+ Xin cho những người thất nghiệp nhận được sự trợ giúp và tìm được công việc phù hợp để sống xứng với phẩm giá của mình. + Xin cho mỗi chị em trong Hội dòng trở nên nhân chứng đức tin, sống hết ý nghĩa và căn tính ơn gọi đời hiến dâng, sẵn sàng dấn thân phục vụ mọi người với một tâm hồn vui vẻ và nhiệt thành. 

Thứ Sáu ngày 06.6

– Kỷ niệm BTTQ Maria Nguyễn Thị Hùy đắc cử

CÁC NGÀY GIỖ

Thứ Ba, ngày 3.6   

Chị M.Hosanna Nguyễn Thị Xuyến (2012) 

Thứ bảy, ngày 7.6

– Chị Maria Nguyễn Thị Kim Tiến (2004)

Thứ Bảy, ngày 14.6

– Chị Bibiana Nguyễn Thị Oanh (Cậy,1998)

Thứ Ba, ngày 24. 6

– Chị Maria Benedicta Nguyễn Thị Huyền (2002)

Thứ năm, ngày 26. 6

– Chị Maria Christina Nguyễn Thị Cúc (2003)

Thứ Hai, ngày 30. 6

– Chị Birgitta Vũ Thị Thạnh (1991)

CÁC NGÀY BỔN MẠNG

Chúa Nhật, ngày 8.6: Lễ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

– Lớp Maria Thánh Linh (Khấn lần I,2000).

– Chị Saint Esprit Thanh.

Chúa Nhật, ngày 15.6:  Lễ CHÚA BA NGÔI

– Lớp Abba (Khấn lần I,2001) 

Chúa Nhật ngày 22.6:  Lễ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ, 

– Lớp Eucharistina (Khấn lần I,2008).

– ChịTêrêsa Thơm

Thứ Sáu, ngày 27. 6

– Tu xá Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Garland).

Thứ Bảy, ngày 28. 6: Lễ Trái tim Vô Nhiễm Đức Mẹ,

– Tu xá Mẫu Tâm (Tân Mai)

 

Comments are closed.

phone-icon