Thánh Giêrônimô Hécmôxila Vọng (Liêm)

0

Ngày 1 tháng 11

THÁNH GIÊ-RÔ-NI-MÔ HÉC-MÔ-XI-LA VỌNG (LIÊM)

Giám mục, tử đạo (1800 – 1861)

Tiểu sử

 “Người cao lớn, mũi dài râu rậm, cặp mắt tinh anh và hơi xám, nước da trắng trẻo, khuôn mặt phương phi…” (Đó là đôi nét về vị anh hùng tử đạo Giê-rô-ni-mô Héc-mô-xi-la).

Cậu Giê-rô-ni-mô Héc-mô-xi-la sinh ngày 30-12-1800 tại Xanh Đa Minh nước Tây Ban Nha. Năm 15 tuổi, cậu theo học ở chủng viện thuộc giáo phận Va-len-xi-a do các cha Dòng Đa Minh phụ trách. Đến năm 19 tuổi, cậu lãnh tu phục Dòng Đa Minh. Nhưng năm sau (1820), nước Tây Ban Nha có loạn nên các chủng viện để phải đóng cửa. Thầy Giê-rô-ni-mô Héc-mô-xi-la rời nhà Dòng trở về tham gia quân đội. Sau ba năm (1823), khi vua Phéc-nan-đô khôi phục lại quyền bính, cậu Giê-rô-ni-mô Héc-mô-xi-la  quay trở lại nhà dòng, vào tập viện và khấn dòng ngày 29-10-1823.

Năm 1824, thầy Giê-rô-ni-mô Héc-mô-xi-la  lên đường sang Viễn Đông truyền giáo theo lời mời gọi của tỉnh dòng Rất Thánh Mân Côi (Ma-ni-la).

Năm 1826, thầy Giê-rô-ni-mô Héc-mô-xi-la lãnh tác vụ Linh mục và làm giám đốc hội Mân Côi.

Năm 1828, cha tình nguyện sang Việt Nam truyền giáo và người đã đến miền Bắc vào ngày 2-5-1829 và lấy tên là Vọng.

Vào thời đó, dưới sự cấm đạo gay gắt của vua Minh Mạng, cha phải hoạt động trong bí mật. Sang đến thời vua Thiệu Tri, các cuộc bách hại đạo đỡ gay gắt hơn nhưng vẫn có một số thừa sai bị bắt nên cha vẫn phải ẩn trốn.

Ngày 25-4-1841, cha được tấn phong Giám mục tại một căn hầm bí mật ở Phúc Nhạc do đức cha Rê-tô Liêu chủ sự. Lúc này, tên của người đổi thành Liêm để tránh sự theo dõi của quan quân triều đình. Nhờ sự khôn ngoan và lòng can đảm của người mà số tín hữu ngày càng thêm đông.

Mười năm cuối đời của người quả là long đong vất vả. Đó là vào thời vua Tự Đức cai trị, vua ra chiếu chỉ cấm đạo khiến máu các vị tử đạo lại đổ xuống. Người đã bị bắt lần đầu vào năm 1856 trong khi đang đi kinh lý xứ Hữu Bàng và phải chuộc mất 300 quan tiền.

Đến năm 1859, trước tình hình cấm đạo gay gắt, người lại một lần nữa đổi tên là Tuấn để khỏi bị lộ, nhưng người vẫn không thể thoát khỏi tay quan quân triều đình.

Ngày 21-10-1861, người bị bắt lần thứ hai và bị xử tử hình tại pháp trường Năm Mẫu vào ngày 1-11-1861. Thi hài của người được bọc trong chiếc khăn và chôn tại chỗ; còn thủ cấp được treo ở bến đò Hàn ba ngày, sau đó giáo dân đưa về an táng tại thọ Ninh, cuối cùng, di về Đền Các Thánh Tử Đạo Hải Dương.

Đức Thánh Cha Pi-ô X suy tôn Đức cha Giê-rô-ni-mô Héc-mô-xi-la Liêm lên bậc chân phước ngày 20-5-1906. Ngày 16-6-1988, Đức Thánh Cha Gioan Phao-lô II suy tôn người lên bậc hiển thánh.

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã tưới gội quê hương Việt Nam chúng con bằng máu của thánh Giê-rô-ni-mô Héc-mô-xi-la Liêm. Nhờ sự chuyển cầu của người, xin cho hạt giống đức tin và sự nhận biết Chúa Ki-tô luôn được triển nở mạnh mẽ trên quê hương chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. 

(Trích từ tác phẩm “Đám mây nhân chứng” của các anh em Đa Minh)

Comments are closed.