Đức Giêsu đã chết vì tôi

0

LE LA

I. LỜI CHÚA (Mc 14, 1-15,47)

………….22...đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy.”23 Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này.24 Người bảo các ông: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người.25 Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa.”

………………….

Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lớn tiếng: “Ê-lô-I, Ê-lô-I, La-ma-xa-bác-tha-ni!” Nghĩa là: “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: “Kìa hắn kêu cứu ông Ê-li-a” Rồi có kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển, thấm đầy giấm, cắm vào một cây sậy, đưa lên cho Người uống mà nói: “để xem ông Ê-li-a có đến đem hắn xuống không?” Đức Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở. Bức màn trướng trong Đền Thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giêsu, thấy Người tắt thở như vậy liền nói: “Quả thật, người này là Con Thiên Chúa.”

………………..

II. SỐNG LỜI CHÚA

Trong suốt tuần thánh này, cùng với Giáo Hội, chúng ta được mời gọi khám phá “lý do tại sao Đức Kitô lại chết vì chúng ta”. Tất cả bầu khí phụng vụ đều giúp chúng ta tưởng niệm một cách sâu sắc và xác tín hơn về mầu nhiệm vĩ đại của tình yêu Đức Kitô dành cho chúng ta. Hiểu được ý nghĩa trọng tâm của phụng vụ tuần thánh, chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở bầu khí buồn rầu ảm đạm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và tâm tình ăn năn sám hối. Nhưng điều quan trọng hơn cả đó là trong mọi lúc chúng ta biết thể hiện lòng biết ơn về hồng ân cứu độ của Thiên Chúa trong niềm vui và hy vọng khi chúng ta chiêm ngắm Thiên Chúa yêu chúng ta đến nỗi đã lập giao ước tình yêu trong máu, cứu độ chúng ta trong máu, và giúp chúng ta vượt qua biển đỏ những thách đố gian khổ của cuộc đời.

1. Giao ước trong máu Đức Giêsu

Trong mọi thánh lễ và đặc biệt khi tham dự thánh lễ thứ năm tuần thánh, chúng ta hãy chú ý đến lời truyền phép: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người.”  Đức Giêsu đã yêu thương chúng ta và người đã tự nguyện hy sinh chịu chết vì chúng ta ngay khi Người lập bí tích Thánh Thể. Vì đối với Đức Giêsu: “Không có tình yêu nào cao cả hơn người liều mạng sống vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13) nên Người đã gánh lấy tội lỗi chúng ta và tội lỗi của toàn thể nhân loại trong mọi thế hệ.

Vì thế, chúng ta cần xác tín chân lý này để mỗi khi tham dự thánh lễ và nhất là khi rước Chúa Giêsu vào lòng, chúng ta ý thức máu của Người đã ký kết một giao ước mới giữa Thiên Chúa với chúng ta. Máu của Chúa Giêsu đã thanh luyện lương tâm chúng ta. Điều quan trọng hơn cả là Chúa Giêsu đã truyền chúng ta uống máu của Người cho đến khi Người trở lại trong vinh quang. Vậy khi đã xác tín như thế, chúng ta sẽ nhận ra rằng tất cả mọi đau khổ trong cuộc sống của chúng ta đều có ý nghĩa. Nó giúp chúng ta tuyên xưng đức tin và thể hiện tình yêu của mình ngay trong biến cố hay sự kiện mà chúng ta đang phải đối diện, đang phải hao mòn đi, đang phải chết đi từng ngày để chăm sóc những người thân yêu hay để hy sinh tha thứ cho những người đã xúc phạm đến chúng ta.

2. Máu thánh Đức Giêsu đã cứu độ chúng ta.

Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ của nhân loại. Những xác tín chung chung như thế chúng ta đều có thể nói lên khi có ai đó thắc mắc về niềm tin của chúng ta. Nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi: “Tại sao Đức Kitô đã chết vì tôi, đã gánh lấy tội của tôi, đã chết thay cho tôi?” Trả lời được câu hỏi này mỗi người chúng ta sẽ hạnh phúc biết bao khi thấy mình đang được ở trong dòng thác tình yêu, hồng ân cứu độ của Thiên Chúa.

Trong tuần thánh này, chúng ta cần dành thời giờ chiêm ngắm thập giá Đức Giêsu, chú ý tới năm dấu đanh và những thương tích bầm dập nơi thân thể của Người. Rồi tưởng tượng lại cuộc khổ nạn của Người từ những giọt mồ hôi máu chẩy ra trong vười Cây Dầu đến những làn roi, mạo gai, thập giá và cách đối xử tàn bạo lăng nhục của những người chủ mưu và các lý hình. Làm sao chúng ta có thể không đồng cảm với nỗi cô đơn của Chúa Giêsu trong tiếng kêu: “Cha ơi! Nhân sao Cha bỏ con!”(Mt 27,46). Làm sao trái tim của chúng ta có thể vẫn lạnh cứng, vô tư khi nghĩ đến những dòng máu của Chúa Giêsu chẩy ra nhỏ giọt và rơi xuống từ những  gai nhọn trên trán, dấu đanh nơi tay chân và đặc biệt là thương tích từ cạnh sườn bị đâm thâu qua của Người?

3. Niềm vui ơn cứu độ trong máu Đức Giêsu

Bài thương khó hôm nay, thánh Macô đã ghi lại một sự kiện quan trọng rằng: ngay khi Đức Giêsu kêu một tiếng lớn, rồi tắt thở; thì bức màn trướng trong Đền Thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đây là một bức màn dày phân cách giữa dân chúng với nơi cực thánh của Đền Thờ. Đây là dấu chỉ cho thấy nhờ dòng máu cứu độ của Đức Giêsu, Thiên Chúa tuyên bố rằng: từ nay không còn sự phân cách giữa Người với dân của Người nữa. Do đó, cũng trong máu Đức Giêsu, bức màn tội lỗi của chúng ta, đang phân cách mối tương quan Cha – con,  dù có dầy đặc thế nào đi nữa thì cũng sẽ bị xé đôi. Con đường từ trái đất tới Thiên Đàng được mở ra, sự sống và tình yêu của Thiên Chúa tuôn chảy xuống chúng ta như một dòng thác.

Khi suy niệm về quyền năng cứu độ trong máu của Đức Giêsu, chúng ta hãy xin với Chúa Thánh Thần mở rộng con mắt tâm hồn chúng ta. Xin Ngài giúp chúng ta đến với Bí tích hòa giải trong niềm xác tín rằng: nhờ máu của Đức Giêsu, mọi tội lụy của chúng ta đã được tha thứ hết. Đó là lý do chúng ta có thể tin tưởng và hiện diện trước nhan Thiên Chúa với niềm vui vì không phải chúng ta được cứu độ nhờ những vật có thể hư hoại như bạc vàng nhưng nhờ máu vô giá của Đức  Kitô.(x. 1Pr 1,18-19). Hy vọng khi niềm tin được canh tân dưới ánh sáng lời Chúa, chúng ta sẽ chia sẻ niềm tin đã đem lại hạnh phúc cho chúng ta với những người thân yêu và nhất là với những ai chưa một lần nghe biết Danh Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất của trần gian.

Lạy Chúa Giêsu, trong niềm vui và hy vọng, chúng con cảm tạ hồng ân cứu độ của Chúa đã yêu chúng con cho đến chết, đã lập giao ước tình yêu trong máu, cứu độ chúng con trong máu. Xin dạy chúng con biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng con. Xin thắp sáng hơn niềm tin cho chúng con khi chúng con tham dự các nghi thức tưởng niệm tình yêu cứu độ của Chúa trong Tuần Thánh này. Amen.

Sr. Têrêsa Phạm Thị Oanh 

 

Comments are closed.