Ý cầu nguyện tháng 4/2015

0

 Kỷ niệm ngày thành lập Hội Dòng (30.4.1951 – 30.4.2015)

Ý CẦU NGUYỆN

 Xin cho các Kitô hữu đang bị bách hại, những chị em trong Hội dòng đang gặp thử, luôn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Phục Sinh, luôn kiên trung với Chúa và sẵn sàng trở nên chứng nhân tình yêu của Chúa cho mọi người.

CẨU NGUYỆN THEO NỘI QUY HỘI DÒNG

Thi hành NQ. 81

– Lh. Vinhsơn (Thân phụ chị Maria Bùi Thị Bích Mai)

Thi hành NQ. 84

– Lh. Têrêsa (Chị ruột chị Cat. Néréa Trần Thị Thanh Khiết)

– Lh. Gioan Baotixita (Anh rể chị Maria Hoàng Thị Sen)

– Lh. Maria (Chị ruột chị Maria Nguyễn Phương Mai)

– Lh. Anna (Bà Ngoại chị Maria Nguyễn Thị Kim Anh)

– Lh. Vicente (Em ruột chị Têrêsa Vũ Thị Thu Trâm)

Thi hành NQ. 87

– Lh. Nt. Maria Nguyễn Thị Mến (HD. Đa Minh Bà Rịa)

– Lh. Nt. Imelda Lê Thị Hoa (HD. Đa Minh Thánh Tâm)

– Lh. Nt. Anna Catarina Nguyễn Thị Nhường (HD. Đa Minh Bà Rịa)

CÁC NGÀY GIỖ CHỊ EM

Thứ Năm, ngày 02.4

– Chị Bernadette Vũ Thị Nụ (Bích Hải, 1999)

Thứ Ba, ngày 14.4  

– Chị Catarina Đinh Thị Thay (1980)

Thứ Tư, ngày 29.4

– Chị Christina Nguyễn Thị Hồng (2005)

CÁC NGÀY BỔN MẠNG

Thứ Năm, ngày 02.4:  THỨ NĂM TUẦN THÁNH

–  Lớp Agapê (Khấn lần I, 2002)

Chúa Nhật  05.4: CHÚA NHẬT PHỤC SINH  

–  Lớp Rabouni (Khấn lần I, 2004)

Chúa Nhật , ngày 12.4 Chúa Nhật II PHỤC SINH: 

CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA

– Tu xá Lòng Thương Xót Chúa (Giồng Riềng).

– Chị Faustina Báu

Thứ Tư, ngày 29.4:  Lễ Thánh  CATARINA SIÊNA

– HỘI DÒNG.

– Tu xá Thánh Catarina (Cây Gáo).

– C.Thiền (Bt.Tx.Vinh Sơn II), C.Thanh Nghiêm, C.Hồng Hạnh, C.Bích Nga.

Comments are closed.