Bài ca tuyệt diệu

0

 

Chắp đôi tay van nài Thánh Nữ,
Từ trời cao xin dủ lòng thương,
Dạy con biết sống khiêm nhường,
Hy sinh quảng đại và thương người nghèo.

Bởi quyết tình vâng theo Thánh ý,
Nên từ bỏ phú quí giàu sang,
Cho dù kho lẫm bạc vàng,
Coi khinh tất cả chẳng màng chi đâu.

Con xin quyết cúi đầu vâng phục,
Như Thánh Nữ từ lúc sinh thời,
Hiến dâng Chúa trọn cuộc đời,
Mẫu gương ngời sáng tuyệt vời treo cao.

Lòng say mến ai nào sánh ví,
Biến đổi thành Tiến Sĩ tài ba,
Dạy đời học thuyết cao xa,
Thâm sâu huyền nhiệm Chúa đã làm nên.

Từ đơn sơ, kém hèn thất học,
Chúa dạy cho biết đọc tỏ tường,
Ngôn từ thần bí yêu thương,
Dẫn đưa ái nữ vào đường tình yêu.

Cuộc đăng trình cao siêu tuyệt đối,
Dưới phàm nhân mở hội ca khen,
Tưng bừng hoa lá đua chen,
Hương thơm ngào ngạt bay lên tới trời.

Cùng chung tiếng dâng lời vinh chúc,
Nữ anh hùng có một không hai,
Lừng danh Tiến Sĩ tuyệt tài,
Tung hô vạn tuế trước đài thiên cung.

Ấy gia tài, ngào ngạt hương Thần khí,
Để lưu danh cho thế hệ mai sau,
Cùng tiến lên hăng say nối nhịp cầu,
Dòng thuyết giáo mỗi ngày thêm bành trướng.

Hôm nay đây chúng con cùng vui sướng,
Sống trong năm Thánh hiến đời tu

Mùa hồng ân tuôn đổ xuống đầy dư,
Cho mọi dân trên khắp cùng thế giới.

Lời cầu khẩn trong niềm tin diệu vợi,
Cúi xin Cha hằng nguyện giúp cầu thay,
Cho đoàn con đang chốn khách lưu đầy,
Biết sẵn sàng hy sinh và chiến đấu.

Luôn ký thác trong vòng tay yêu dấu,
Cha trên trời Đấng giàu lòng xót thương,
Đồng hành với chúng con mọi bước đường,
Mai sau tiến về ngàn năm Vĩnh Cửu …

Sr. M.Gabriel Mai

Comments are closed.