Suy niệm với Mẹ, ngày 04.04

0

 Thứ Bảy, ngày 04.04.2015 

Vọng Phục Sinh

Mc 16,1-8

“Các bà tìm Đức Giêsu Nadarét, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này!” (Mc 16,6).

Như Mẹ: Các môn đệ của Chúa đâu cả rồi, mà chỉ có các bà tới tìm Chúa? Ở đây có một bà rất đặc biệt là bà Maria Mácđala, một người trước đây bị bảy quỷ ám, nhưng nay lại là người đầu tiên đi tìm và được gặp Chúa sống lại. Bà có một tình yêu Chúa thật tuyệt vời làm sao!

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, bà Maria Mácđala có một tình yêu thật tuyệt vời dành cho Chúa. Quá khứ của bà xấu, nhưng hiện tại và tương lai của bà lại sáng chói trong việc đi theo và yêu Chúa. Xin cho chúng con biết yêu Chúa thật lòng.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã tận tình yêu Chúa Giêsu với một tình yêu hoàn hảo và trọn vẹn nhất. Xin Mẹ đặt vào lòng chúng con tâm tình yêu Chúa của Mẹ, để chúng con cũng hết lòng với Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon