Ơn gọi được sai đi

0

Ơn gọi được sai đi

I. LỜI CHÚA: Mc 6:7-13

Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông: “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

II. SỐNG LỜI CHÚA

Đức Giêsu xuống trần gian để loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa, và Người đã tuyển chọn các các môn đệ để tiếp tục sứ mạng của Người giữa lòng trần thế. Do đó, loan báo Tin Mừng Nước Trời là bản chất của người môn đệ Đức Giêsu. Lời Chúa hôm nay cho thấy một điểm quan trọng Đức Giêsu muốn nhấn mạnh với các môn đệ là họ được sai đi với quyền năng của Người, họ cần sống giản dị, phó thác để Tin Mừng được loan báo một cách hiệu quả hơn. Với ý nghĩa đó, chúng ta tự kiểm tâm xem mình đang có thái độ nào đối với đời sống ơn gọi và sứ vụ của mình giữa lòng xã hội hiện nay? 

1. Môn đệ – người được sai đi

Trong suốt tin mừng của ngài, thánh sử Marcô đã cho chúng ta thấy các môn đệ  là những người dân thường, không giầu có cũng chẳng được học hỏi nhiều. Tuy nhiên, các vị luôn có niềm tin vào Thiên Chúa và  khao khát mong đợi lời hứa về Đấng Cứu Độ được thực hiện trong trần gian. Một số các ông đã nghe theo lời giảng dạy của thánh Gioan Tiền Hô báo trước về sự xuất hiện của Đấng Mêsia sẽ đến, nên khi được Đức Giêsu chọn gọi, các ông đã nhanh chóng bỏ mọi sự mà theo Chúa. Từ đặc điểm căn bản này, khi được sai đi, các môn đệ đã chẳng ngần ngại sợ hãi gì, các ông đã mau mắn vâng lời vì lòng các ông luôn mong ước cho Nước Chúa mau đến hiển trị trong lòng mọi người. Vì thế, môn đệ không chỉ có nghĩa là ở lại với Chúa, lắng nghe lời Chúa, mà còn là làm theo ý Chúa, tiếp nối sứ mạng của Chúa, loan báo về Nước Thiên Chúa, về chương trình cứu độ yêu thương của Cha trên trời dành cho mọi người, đặc biệt là những những người nghèo khổ, bệnh tật, tội lỗi bị đẩy ra bên lề xã hội. Nói cách khác, để trở nên môn đệ Đức Kitô, phải mặc lấy tâm tình và trái tim của Đức Kitô, trái tim của người mục tử nhân lành đi tìm từng con chiên lạc trở về nhà Cha. 

2. Hành trang của người được sai đi

Đức Giêsu đã chọn và trao trách nhiệm cho các môn đệ. Và để họ có thể trở nên những sứ giả loan báo  Tin Mừng Nước Trời một cách hiệu quả, Người đã ban quyền năng cho các ông có thể làm những dấu lạ kèm theo lời rao giảng. Với niềm tin tưởng vững mạnh vào Đức Giêsu, nhờ danh của Người, các ông có thể chữa lành những bệnh tật trong dân và xua trừ ma quỉ. Vì thế, các ông đã vâng lời một cách nghiêm túc những chỉ thị của Chúa: “không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng” ; vì các ông đã cảm nhận rằng: hành trang sứ vụ của các ông không phải là những gì thuộc về phạm vi vật chất nhưng là niềm tin vào quyền năng của Đức Giêsu và sống trong mối tương quan thân tình với Chúa cùng với một người bạn đồng hành bên cạnh. Chính nhờ ra đi như một người nghèo khó phải sống nhờ vào lòng hảo tâm của người khác mà các ông đã nhận ra công việc loan báo Tin Mừng cứu độ là chương trình của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa điều hành tất cả và cho các ông cảm nghiệm được quyền năng của Thiên Chúa ở với các ông. 

3. Ơn gọi và sứ vụ loan báo Tin Mừng

Qua bí tích rửa tội trong Đức Giêsu, mỗi Kitô hữu đều được tuyển chọn và sai đi để giới thiệu Tin Mừng Đức Kitô cho mọi người chưa biết. Chúng ta có tin rằng Thiên Chúa có thể chọn và dùng những người bình thường như chúng ta để giới thiệu Nước Tình Yêu và Công Chính của Người cho thế giới tội lỗi và bệnh hoạn hiện nay không? Chúng ta có tin rằng: cũng như các môn đệ, chúng ta cũng được chúc lành, ban quyền năng để xua trừ ma quỉ và chữa lành cho những người đau yếu không? Nếu chúng ta chưa đủ xác tín, hãy siêng năng đọc, học, suy niệm lời Chúa và cầu xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nhận ra sự thật rằng: Thiên Chúa luôn luôn muốn hành động qua chúng ta một cách mạnh mẽ và cụ thể để xây dựng Nước Tình Yêu của Người. Đồng thời, qua những tương quan trong gia đình và xã hội, chúng ta hãy sống tinh thần tám mối phúc: hiền lành, khiêm nhường, vui tươi, hiếu hoà, trong sáng, hy sinh nhẫn nại để phục vụ, cảm thông, tha thứ và chinh phục những người thân  yêu của chúng ta trở về với tình thương  của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con ý thức rằng: mỗi khi tham dự thánh lễ, chúng con cùng nhau qui tụ lắng nghe lời Chúa và hiệp dâng trong hy tế Thánh Thể của Chúa; và khi thánh lễ kết thúc, lời chúc bình an không chỉ đơn giản giải tán chúng con, nhưng là sai chúng con đi trong danh của Chúa, với quyền năng của Chúa để chia sẻ cho người khác những ân sủng mà chúng con đã lãnh nhận từ Chúa để xây dựng Nước Thiên Chúa giữa trần gian. Amen.

Sr. Ter. Phạm Thị Oanh

 

 

Comments are closed.

phone-icon