Chấm Nối Chấm: ngày 07/03/2016 – Chúa Giêsu, lương y thần linh

0

Chấm Nối Chấm: ngày 07/03/2016

 CHÚA GIÊSU LƯƠNG Y THẦN LINH

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.