Chấm Nối Chấm: ngày 10/03/2016 – Đức Giêsu là Con Thiên Chúa

0

Chấm Nối Chấm: ngày 10/03/2016

ĐỨC GIÊSU LÀ CON THIÊN CHÚA

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.