Ý cầu nguyện tháng 3/2016

0

Ý Cầu Nguyện:

+  Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse, xin cho các gia đình đang gặp khó khăn, thử thách được kiên vững trong đức tin, luôn tín thác vào tình thương quan phòng và được Thiên Chúa đồng hành, đỡ nâng.

+  Xin cho chị em trong Hội dòng luôn học hỏi sự khiêm nhường nơi Mẹ Maria và can đảm thưa “xin vâng” trong mọi hoàn cảnh, để trở nên chứng nhân của Tin Mừng và loan báo thông điệp yêu thương cho thế giới hôm nay.

Lưu ý: Chúa Nhật, ngày 13. 3

Cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô nhân kỷ niệm 3 năm Ngài được bầu làm Giáo Hoàng (2013)

301_fl_17

CÁC NGÀY GIỖ CHỊ EM

Thứ Sáu, ngày 04. 3

– Chị Anna Benigna Đinh Thị Thanh Loan (1980)

Thứ Bảy, ngày 05. 3

– Chị Calista Tống Thị Ngoan (1974).

– Chị Maria Nguyễn Thị Tin (Dịu, 2010)

– Chị Rosa Cécilia Vũ Thị Hạt (2013)

Chúa Nhật, ngày 06. 3

– Chị Maria Gioanna Đinh Thị Nhẫn (2003)

Thứ Bảy, ngày 12. 3

– Chị Matta Nguyễn Thị Tín (2002)

Chúa Nhật, ngày 13. 3

– Chị Lucia Vũ Thị Liên Hương (Hoàng, 2001)

Thứ Tư, ngày 23. 3

– Chị Maria Nguyễn Thị Thược (1996)

Thứ Năm, ngày 24. 3

– Chị Laurenta Chu Thị Xuân Phương (2006)

Thứ Sáu, ngày 25. 3

– Chị M.Josephina Vũ Thị Thọ (1975)

Thứ Hai, ngày 28. 3

– Chị Anastatia Lê Thị Đài (1969).

– Chị Maria Lưu Thị Hiên (Mạch, TH.1995)

Thứ Ba, ngày 29.3

– Mẹ BT.Tiên Khởi Êmilia Nguyễn Thị Sê (1975)

bar034

CÁC NGÀY BỔN MẠNG

Thứ Bảy, ngày 19.3 : LỄ THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA

– Giáo phận Xuân Lộc.

– BM nhì của Hội dòng.

– Tu việnThánh Giuse II

– Tu xá Thánh Giuse I

– Lớp Giuse (Khấn lần I,1998)

Thứ Sáu, ngày 25.3 : LỄ TRUYỀN TIN ( Thánh Lễ cử hành vào Thứ Hai, ngày 04.4 )

– Tu viện Truyền Tin

– C.Suy, C.Tim, C.Phương Mai, C.Phương Nga, C.Lê Bích Vân, C.Phạm Kim Yến, C.Ngọc Lan, C.Yên, C.Trương Phượng.

– Lớp Fiat (Khấn lần I,1997).

Chúa Nhật, ngày 27. 3

– Lớp Rabouni (Khấn lần I,2004).

Comments are closed.