Phải giải thích thế hệ này như thế nào? – Suy niệm song ngữ 27.10

0

SUY NIỆM LỜI CHÚA MỖI NGÀY SONG NGỮ

Phải giải thích thế hệ này như thế nào?

How to interpret the present time

 Friday (October 27): “How to interpret the present time”

Scripture:  Luke 12:54-59

54 He also said to the multitudes, “When you see a cloud rising in the west, you say at once, `A shower is coming’; and so it happens. 55 And when you see the south wind blowing, you say, `There will be scorching heat’; and it happens. 56 You hypocrites! You know how to interpret the appearance of earth and sky; but why do you not know how to interpret the present time? 57 “And why do you not judge for yourselves what is right?58 As you go with your accuser before the magistrate, make an effort to settle with him on the way, lest he drag you to the judge, and the judge hand you over to the officer, and the officer put you in prison. 59 I tell you, you will never get out till you have paid the very last copper.”

Thứ Sáu     27-10              Phải giải thích thế hệ này như thế nào?

Lc 12,54-59

54 Đức Giê-su cũng nói với đám đông rằng: “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: “Mưa đến nơi rồi”, và xảy ra đúng như vậy.55 Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: “Trời sẽ oi bức”, và xảy ra đúng như vậy.56 Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?57 “Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải?58 Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục.59 Tôi bảo cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng.”

Meditation: How good are you at reading warning signs? Jesus expects his disciples to accurately read the signs of the times! Farmers and seafarers know the importance of spotting weather conditions for safe travel and planting. A lot of effort is made today, with the help of science and technology, to discern potential natural dangers, such as tropical storms, hurricanes, floods, tornados, earth quakes, and erupting volcanoes, so that people can be warned to take shelter before disaster hits. Our need for accurately discerning spiritual danger is even more necessary if we want to avoid a spiritual crisis or a moral disaster. Jesus used a vivid illustration to point out the urgency of getting right with God before it is too late. If you got into serious trouble with your neighbor and did something that could get you severely penalized (like being thrown into jail and loosing everything you owned), would you not try to settle the case out-of-court to avoid the worst consequences?

None of us has the power and strength of will for overcoming sin and evil on our own. We stand in constant need of God’s grace, help, strength, and protection. That is why scripture uses vivid language to describe God as our rock, refuge, fortress, and mighty defense. We are also vulnerable to Satan’s lies and deceptions as well as our own spiritual blind-spots for recognizing sin and moral weakness in our own lives. That is why we need God’s help and discernment for distinguishing between truth and error, right and wrong, good and evil. Fortunately the Lord Jesus, who is a just judge, is also a merciful advocate who pleads for us at the right hand of the Father in heaven. The light of Jesus Christ reveals what is in our hearts and his grace frees us from the tyranny of sinful habits, hurtful desires, and harmful addictions. God’s call is urgent and his grace is available for total freedom and transformation in Christ. If we want to turn away from sin the Lord is ready to give us the grace and help we need to choose for his way of love and holiness. Are you ready for his saving grace and healing action in your life?

 

 

“Lord Jesus, flood my heart with your love and free me for all that would keep me from doing your will. Transform my mind that I may discern what is right and have the courage to choose what is good and pleasing to you.”

Suy niệm: Bạn giỏi đọc những dấu chỉ cảnh báo ra sao? Đức Giêsu mong đợi các môn đệ đọc các dấu chỉ thời đại cách chính xác! Các nông dân và các thủy thủ biết sự quan trọng của những tình trạng dấu hiệu thời tiết cho chuyến đi và kế hoạch an toàn. Nhiều cố gắng ngày nay được thực hiện, với sự giúp đỡ của khoa học và kỹ thuật, để nhận biết những nguy hiểm ẩn tàng của thiên nhiên, chẳng hạn như giông bão, lũ lụt, lốc xoáy, động đất, và núi lửa, để người ta có thể được cảnh báo và di tản trước khi tai họa xảy đến. Chúng ta cần nhận biết chính xác mối nguy hiểm thiêng liêng là điều cần thiết hơn, nếu chúng ta muốn tránh sự khủng hoảng thiêng liêng hay điều bất hạnh luân lý. Đức Giêsu sử dụng một minh họa sống động để chỉ ra sự khẩn cấp của việc làm hòa với Thiên Chúa trước khi quá trể. Nếu như bạn ở trong vấn nạn nghiêm trọng với tha nhân và làm điều gì đó có thể khiến cho bạn bị phạt cách nghiêm khắc (như bị ném vào ngục và mất hết mọi thứ mình có), lẽ nào bạn không cố gắng giải quyết cho xong để tránh những hệ quả tệ hại nhất đó sao?

 

 

Không ai trong chúng ta có uy lực và sức mạnh của ý chí để đánh bại tội lỗi và sự dữ của riêng mình. Chúng ta luôn cần đến ơn sủng, sự trợ giúp, sức mạnh, và sự bảo vệ của Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao Kinh thánh sử dụng ngôn ngữ sống động để mô tả Thiên Chúa như đá tảng, nơi trú ẩn, pháo đài, và sự bênh vực đắc lực của chúng ta. Chúng ta cũng có thể bị những lời dối trá và dụ dỗ của Satan, cũng như những sự mù quáng thiêng liêng của chúng ta để nhận ra tội lỗi và sự yếu đuối luân lý của mình trong cuộc sống của mình. Đó là lý do tại sao chúng ta cần đến sự giúp đỡ để phân biệt sự khác biệt giữa sự thật và sai trái, đúng và sai, tốt và xấu. May mắn thay, Chúa Giêsu, vị Thẩm phán công minh, cũng là một Đấng bào chữa đầy thương xót, Đấng bào chữa cho chúng ta bên hữu Chúa Cha trên Trời. Ánh sáng của Đức Giêsu Kitô bày tỏ những gì ở trong tâm hồn chúng ta, và ơn sủng của Người giải thoát chúng ta khỏi sự thống trị của những thói quen tội lỗi, những ước muốn tai hại, và những cơn nghiện nguy hiểm. Tiếng gọi của Chúa cấp bách và ơn sủng của Chúa luôn sẵn sàng cho sự tự do và biến đổi hoàn toàn trong Đức Kitô. Nếu chúng ta muốn từ bỏ tội lỗi, Chúa luôn sẵn sàng ban cho chúng ta ơn sủng và sự trợ giúp cần thiết để chọn lựa cho đường lối tình yêu và thánh thiện của Người. Bạn có sẵn sàng cho ơn sủng cứu độ và hành động chữa lành trong cuộc đời bạn không?

Lạy Chúa Giêsu, xin lấp đầy tâm hồn con với tình yêu của Chúa, và giải thoát con khỏi tất cả những gì có thể ngăn cản con khỏi thực thi thánh ý Chúa. Xin biến đổi tâm trí con, để con có thể nhận biết những gì đúng đắn, và có can đảm để chọn lựa những gì tốt lành và đẹp lòng Chúa.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

Comments are closed.