‘Covid-19 phải trở thành một tiếng gọi cho chúng ta để bảo vệ ngôi nhà chung của mình’

0

Caritas Quốc tế với Ngày Thế giới Cầu nguyện cho sự Chăm sóc Tạo vật

01 tháng Chín, 2020 01:23

ZENIT STAFF

Ngày 1 tháng Chín năm 2020 là Ngày Thế giới Cầu nguyện cho sự Chăm sóc Tạo vật và đây là cơ hội quan trọng để cử hành sự phong phú của đức tin Kitô giáo qua cách thể hiện bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta.

Là những người môn đệ của Đức Kitô, chúng ta có chung một vai trò là những người quản lý cho công trình sáng tạo của Thiên Chúa, sự thịnh vượng của chúng ta được liên kết với sự thịnh vượng của mẹ trái đất. Đó cũng là thời điểm để đổi mới tâm hồn và trí óc của chúng ta, và để tái xây dựng mối quan hệ của chúng ta với Mẹ Trái đất, chúng ta đang khôi phục lại mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa.

Trong những tháng khi thế giới toàn cầu hóa của chúng ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19, chúng ta nhận thức được bản chất chung của con người chúng ta, và các khía cạnh chính trị, kinh tế, xã hội, tinh thần và văn hóa được liên kết với nhau như thế nào. Chúng ta nhận ra rằng các hệ thống bất công đã sản sinh ra môi trường cho sự lây lan của dịch bệnh ra sao, sự sống của chúng ta mong manh như thế nào, và chúng ta thật dễ bị tổn thương trước virus. Đại dịch cũng trở thành cơ hội để chúng ta chung tay bảo vệ sự sống và bảo đảm rằng chúng ta không trở thành những nạn nhân của virus. Đó cũng là cơ hội cho một hình thức mới của tình liên đới xuất hiện.

Các thành viên Caritas bắt đầu làm việc với những cộng đồng địa phương để chống lại sự lây lan dịch bệnh. Khi thế giới toàn cầu hóa của chúng ta bị lây nhiễm virus, chúng ta tiếp tục làm lây lan điều mà ngài Chủ tịch của chúng tôi là Đức Hồng y Tagle gọi là “đại dịch của tình yêu và tình liên đới”, điều đó tiếp tục hình thành ở các khu vực khác nhau trên thế giới.

Vào Ngày Thế giới Cầu nguyện cho sự Chăm sóc Tạo vật này, Caritas Quốc tế đề nghị suy tư về vai trò và trách nhiệm của chúng ta trong việc xây dựng một xã hội công bằng và bình đẳng, để mang đến cơ hội cho từng người chúng ta sống có phẩm giá và trong sự hòa hợp với Mẹ Trái đất. Là người Kitô hữu, mối tương quan của chúng ta với môi trường không thể tách rời khỏi mối tương quan của chúng ta với tha nhân và với Thiên Chúa, và COVID-19 phải trở thành một tiếng gọi cho chúng ta để bảo vệ ngôi nhà chung của mình.

Như Đức Thánh Cha Phanxico đã nhắc nhở chúng ta trong bài giáo lý ngày 26 tháng Tám, ngôi nhà này đã được Thiên Chúa trao ban cho toàn thể nhân loại, và với vai trò là những người quản lý công trình sáng tạo, chúng ta được mời gọi phải bảo đảm rằng hoa trái của nó phải được chia sẻ cho tất cả mọi người. Nhưng thật không may, thực tại mà chúng tôi nhìn thấy hàng ngày trong công việc của chúng tôi cùng với các cộng đồng địa phương trên toàn thế giới khác xa với điều đó. Các cộng đồng địa phương là nạn nhân đầu tiên của sự thất bại trong việc bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta, và ngày nay họ đang yêu cầu chúng ta phải hành động có mục tiêu và ngay lập tức, đặc biệt liên quan đến an ninh lương thực, tiếp cận nguồn nước và bảo tồn hệ sinh thái.

Caritas tin chắc rằng chỉ có thể thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người nếu:

  • sự sống được bảo vệ và nâng niu, bảo đảm tính bền vững của các hệ sinh thái, các hệ thống kinh tế, xã hội và chính trị. Đó chính là trách nhiệm cho mỗi người chúng ta gánh vác với tư cách cá nhân và tập thể.

  • khả năng kiến thức, ý chí, sự tự do và trách nhiệm duy nhất của con người phải được công nhận. Bằng không, chúng ta không thể mong đợi họ cảm thấy có trách nhiệm với thế giới. Ở khắp nơi trên thế giới, Caritas cam kết xây dựng năng lực cho người dân và nâng cao nhận thức của họ ở cấp cơ sở.

  • khởi đầu mới của hậu COVID-19 sẽ phải xét đến những lối sống mới, công bằng và bền vững bằng cách quan tâm đến mối tương quan được đan kết giữa sự tôn trọng trái đất và những lối sống thuộc sinh thái, kinh tế, xã hội và chính trị.

  • tất cả những người ra quyết định cần phải thông qua và thực hiện những chính sách can đảm để bảo vệ môi trường.

Trong ngày đặc biệt này, Caritas Quốc tế vâng nghe lời kêu gọi của các Giáo Hoàng để thực hiện những bước đi táo bạo nhằm bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta, cầu nguyện và hành động để xây dựng một cộng đồng đoàn kết và yêu thương.

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 2/9/2020]

Comments are closed.

phone-icon