Tình khúc tri ân

0


Ôi diễm phúc cả trời đầy Ân sủng.
Muôn tấm lòng hoan lạc dạ khôn nguôi.
Mừng hai mươi lăm (25) năm thánh hiến cuộc đời,
Sâu nhiệm lạ bàn tay Ngài đưa bước.

Cảm tạ Chúa, Đấng hoàn thành giao ước,
Đã chữa lành bao bội tín thất trung,
Lòng Xót Thương Thiên Chúa thật lạ lùng!
Tựa vải điều cũng trắng tinh hơn tuyết.[1]

Ôi hạnh phúc, từ trời cao thánh khiết,
Phả tinh hoa Lời Hằng Sống tuôn tràn,
Ngập yêu thương, người người sống hòa chan
Trong kinh nguyện, trong suy tư học hỏi.

Cảm tạ Chúa, Đấng là đường soi lối [2]
Một hành trình sứ vụ: đến muôn dân,[3]
Tình huynh đệ ta liên kết dấn thân:

“Nói với Chúa và chỉ Nói về Chúa”.

Khao khát muôn linh hồn là chọn lựa.
Là động lực, sống ơn gọi Đa Minh, [4]
Hai mươi lăm năm nhịp bước đăng trình

Con đón nhận bao lộc trời diệu lạ…!

Dâng tiến Chúa nhạc thơ kinh cảm tạ,
Với trầm hương bay tỏa khắp không gian
Nguyện lời con vươn thấu cả thiên đàng,
Bao tình khúc tri ân và cảm mến.

Sr. Teresa Nguyễn Thị Phượng

__________________

[1] Is 1,18
[2] Ga 14,6
[3] Mt 28,19
[4] x Suy niệm về Lý tưởng dòng Đa Minh trang 10.

 

Comments are closed.

phone-icon