PowerPoint và bài giảng lễ Thiếu Nhi – Chúa Nhật 26 Thường Niên A

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp 

Xin nhấn vào đây để tải file PPT và file nhạc

I. NHẬP 

“Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ngươi”. Lời Chúa mở ra cho chúng ta, nhất là những người yếu đuối tội lỗi niềm hy vọng và tin tưởng, vì biết rằng Chúa không bỏ rơi những con người bất toàn yếu đuối.

Xin cho chúng ta nhìn ra đường lối bao dung và nhân hậu của Thiên Chúa, để biết đứng dậy trở về, nhờ đó được Chúa yêu thương và cứu vớt.

II. GIẢNG 

“Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà không có một tương lai”. Lời của Đức cố Hồng y Phanxicô Nguyễn văn Thuận được minh họa qua cuộc đời của thánh vương Đavít. Từng là người đạo đức thánh thiện, thế nhưng trong một phút yếu đuối, Ngài đã sa ngã phạm tội với bà Bersabê. Sau đó còn phạm thêm tội giết Uria, chồng Bersabê.

Sau này, nhờ nghe lời tiên tri Nathan nhắc nhở, vua hối cải ăn năn và đã được Chúa thương tha thứ. Câu chuyện của vua Đavít làm nổi bật lên lòng bao dung nhân hậu của Thiên Chúa dành cho kẻ tội lỗi biết hối cải ăn năn.

Hình 1: Đavít và tiên tri Nathan

1. Tiên tri Nathan được sai đến với vua Đavít để làm gì?
– Để cảnh tỉnh vua Đavít về tội cướp vợ và giết hại tướng quân Uria.

2. Đứng trước lời cảnh tỉnh của Chúa vua đã có thái độ nào?
– Thành tâm thú nhận tội lỗi và hết lòng thống hối ăn năn.

3. Chúa đã làm gì khi Đavít biết quay trở về nẻo ngay đường chính?
– Ngài rộng lòng tha thứ và tha chết cho ông.

Hình 2: Người cha và hai đứa con trai

4. Người cha sai đứa con cả đi đâu và nó đã trả lời ra sao?
– Ông kêu nó đi làm vườn nho. Lúc đầu nó không đi, sau hối hận và đã đi làm theo ý cha mình.

5. Thái độ của đứa con thứ khi được cha sai đi làm vườn nho thế nào?
– Lúc đầu nó vui vẻ nhận lời. Nhưng sau lại tìm cách từ chối bỏ đi làm theo ý riêng của mình.

6. Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh những điểm nào?
– Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào Nước Thiên Chúa trước, vì họ đã biết nghe theo Lời Chúa mà hoán cải và ăn năn.
– Còn những người biệt phái, luật sĩ và dân Do Thái ỷ mình biết Chúa, nắm giữ luật Chúa nhưng chẳng thực thi ý Chúa, họ sẽ bị loại khỏi Nước của Thiên Chúa.

7. Bài học Chúa dạy là gì?
Đường lối của Chúa thì thánh thiện và tinh tuyền:
– Người công chính nếu bỏ đường công chính, họ sẽ phải chết.
– Ngược lại kẻ gian ác bỏ đường gian ác mà trở lại, họ sẽ được sống.

III. ÁP DỤNG 

Hình 3: Người trộm bên hữu và Chúa Giêsu trên thập giá.

8. Chúa Giêsu đã tha thứ cho tên trộm bên hữu khi nào?
– Khi Ngài bị treo trên thập giá và tuyên bố với anh: “Hôm nay anh sẽ được ở trên thiên đàng với Ta”.

9. Muốn được Chúa yêu thương tha thứ, em phải làm gì?
+ Phải làm những việc này:
–  Nhìn ra tội lỗi của mình mà ăn năn thống hối.
– Thay đổi đời sống của mình theo mẫu gương của Chúa Giêsu:
+ Luôn bao dung nhẫn nại, không chấp nhất tội lỗi hay thiếu sót của người khác.
+ Không chán nản thất vọng mỗi khi sa ngã phạm tội, nhưng biết tin tưởng vào lòng xót thương của Chúa mà ăn năn trở về với Ngài.
+ Không chỉ lo cho bản thân, mà biết lo cho hạnh phúc của người khác, bằng cách mời gọi người tội lỗi ăn năn trở lại, để họ được sống trong hạnh phúc Nước Trời.

IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG: Người cha và hai con

Người cha kia có hai con. Ông sai cả hai đi làm.
Đứa con thứ nhận lời đi, sau từ chối làm theo ý mình.
Người con cả đã lắc đầu. Nhưng sau lại đến đi làm.
Lũ thu thuế và gái điếm, sẽ vào Nước Trời trước các ông.

Comments are closed.

phone-icon