Suy niệm với Mẹ, ngày 07.04

0

Thứ Ba, ngày 07.04.2015

Bát Nhật Phục Sinh

Ga 20,11-18

Bà Maria Mácđala đi báo cho các môn đệ:“Tôi đã thấy Chúa!” (Ga 20,18).

Như Mẹ: Bà Maria Mácđala là hình ảnh của những người nghèo khổ, tội lỗi và bị mọi người khinh ghét, nhưng bà lại là người đầu tiên được gặp Chúa Phục Sinh. Bà được diễm phúc đó, chính là nhờ vào Lòng Thương Xót của Chúa. Từ đó, bà luôn tín thác đời mình vào tình yêu quan phòng của Chúa, và sống hết lòng vì Chúa.

Với Mẹ: Con người thường rơi vào tình trạng hoặc là tự ti hoặc là tự tôn quá đáng. Xin Chúa biến đổi chúng con như đã biến đổi bà Maria Mácđala, để chúng con nên người mới: hăng say loan báo Tin Mừng của Chúa cho những người mà chúng con gặp gỡ hằng ngày.

Nhờ Mẹ: Mẹ vui mừng dường nào khi Chúa Giêsu phục sinh! Xin Mẹ giúp chúng con luôn sống trong niềm vui của Chúa Giêsu Phục Sinh.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.