Suy niệm với Mẹ, ngày 27.6

0

Thứ Bảy, ngày  27.06.2015

Th. Cyrillô Alexandria, tsht

Mt 8,5-17

“Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi
được khỏi bệnh” (Mt 8,8).

Như Mẹ: Viên đại đội trưởng trong bài Tin Mừng hôm nay, vừa khiêm nhường lại vừa tin tưởng vào Chúa Giêsu. Ông đặt trọng niềm tin vào Chúa Giêsu, nhờ thế, Chúa Giêsu đã ra tay cứu chữa cho tôi tớ của ông. Chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta có cần phải sống khiêm nhường và tin tưởng vào Chúa không?

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thấu tỏ lòng trí chúng con. Chúng con chẳng đáng Chúa ngự vào lòng chúng con, nhưng xin Chúa nói một lời, để tâm hồn của chúng con được lành mạnh.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực tinh cực sạch, chính Chúa Giêsu đã thân ngự trong lòng Mẹ. Xin Mẹ giữ gìn tâm hồn chúng con luôn sạch tội để xứng đáng rước Chúa khi tham dự thánh lễ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.