Ai là người lớn nhất giữa chúng ta? – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 17.05.2016

0

Ai là người lớn nhất giữa chúng ta?
Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngày 17.05.2016

55

Chúa Giê-su dậy con đường phục vụ, tuy nhiên các môn đệ lại cãi cọ nhau xem ai là người lớn nhất trong họ: Câu chuyện Kinh Thánh này cũng ném một cái nhìn lên Giáo hội ngày nay. Với bài giảng của mình trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican, lại một lần nữa, Đức Thánh Cha nói về cơn cám dỗ muốn làm lớn, muốn trở nên giầu snag trong Giáo hội.

“Trên con đường mà Chúa Giê-su vạch ra cho chúng ta, thì sự phục vụ chính là quy luật. Người lớn nhất giữa anh em chính là người phục vụ chứ không phải là người nổi trội, người tìm kiếm quyền lực và tiền tài” – Đức Thánh Cha giải thích.

“Trong giữa các Tông Đồ cũng có những điều đó, cũng có những câu hỏi: ai là người lớn nhất, ai là người có quyền thế? Đó là những kẻ đầy lòng tham vọng. Trong bất cứ cộng đoàn nào, trong bất cứ Giáo xứ nào, hay trong bất cứ cơ quan nào đi nữa thì cũng có những kẻ kiếm tìm sự thăng tiến, kiếm tìm thanh thế.”

Và khi người ta có ước muốn như trên thì rồi những phương tiện để đạt được ước muốn đó sẽ xuất hiện ngay tức khắc – Đức Thánh Cha giải thích. Đó là sự ngồi lê đôi mách, sự gièm pha nói xấu. Sự ghen tương và đố kỵ được cất giấu đàng sau đó, và rồi các cộng đoàn sẽ bị phá hủy.

“Tất cả chúng ta đều bị cám dỗ bởi những điều ấy, tất cả chúng ta đều bị cám dỗ muốn gièm pha nói xấu người khác để tự nâng mình lên. Đó là một cơn cám dỗ của tinh thần thế tục, nhưng ngay cả Giáo hội cũng chia sẻ điều đó. Sẽ là điều rất tốt cho chúng ta nếu chúng ta cầu xin Chúa soi sáng để chúng ta hiểu được rằng, yêu mến thế gian có nghĩa là muốn đi theo tinh thần thế gian, muốn trở thành kẻ thù của Thiên Chúa.”

Theo de.rv 17.05.2016 ord

Lm. Đa-minh Thiệu – chuyển ngữ

Comments are closed.