Chương Trình Đại Hội Lần Thứ XX của các Nữ Bề Trên Thượng Cấp, Năm 2016 Tại Roma, Từ Ngày 09 Tới Ngày13 Tháng 05 Năm 2016

0

Chương Trình Đại Hội Lần Thứ XX
của các Nữ Bề Trên Thượng Cấp, Năm 2016 Tại Roma,
Từ Ngày 09 Tới Ngày13 Tháng 05 Năm 2016

74

* Ngày thứ nhất: ngày mồng 09 tháng 05

– 08g30: ĐĂNG KÝ

Lưu ý: Không có Thánh Lễ vào ngày thứ nhất. Tuy nhiên các tham dự viên nên tham dự Thánh lễ trước khi tới họp và có thể tham dự sau khi kết thúc.

-11g00: chào mừng – Sr. Carmen Sammut MSOLA

-Cầu nguyện mở đầu

-Giới thiệu chương trình

-Sr. Janet Mock CSJ và Sr. Micheline Kenda SFB (Ban tổ chức) giới thiệu các nhóm thảo luận và trình bày báo cáo UISJ 2013-2016.

[Sr. Carmen Sammut MSOLA (Chủ tịch); Sr. Patricia Murray IBVM (Thư ký điều hành)]

-13g00: Cơm trưa

-14g30: Bước qua Ngưỡng cửa: Nối kết tình đoàn kết toàn cầu vì sự sống của thế giới.

-Sr. Carol Zinn CSJ sẽ thực hiện Phần trình bày – tiếp theo sau là phần suy tư/thảo luận/ và phản hồi.

-14g00: Nghỉ giải lao

-14g30: Trao đổi theo nhóm với những câu hỏi gợi ý:

“Chúng ta được mời gọi thi hành và hiện diện trong những bối cảnh khác nhau như thế nào?”

“Là những Nữ tu, chúng ta được mời gọi hãy thực hành hơn nữa về điều gì?”

-Tiến trình được các người hỗ trợ hướng dẫn.

-17g00: Tập trung – Các nhóm báo cáo.

-17g15: Nhận định cuối ngày.

-17g30: Cầu nguyện kết thúc

* Ngày thứ hai: Ngày mồng 10 tháng 05

-9g00: Các Soeur đã nghe được gì ngày hôm qua?

– Sr. Simona Brambilla MC – Người lắng nghe

-9g15: Kinh Sáng

-9g45: Tình đoàn kết vì sự sống nơi vùng ngoại biên

Sr. Mary Sujita SND: sẽ thực hiện việc Trình bày; tiếp theo sau là suy tư/ thảo luận/và phản hồi.

-10g45:Giải lao

-11g15: Thảo luận nhóm

-11g50: Thinh lặng trước Thánh Lễ

-12g00: Thánh lễ- Bro. David Kinnear Glendy

-13g00: Cơm trưa

-14g30:Tham gia hội thảo: Nạn di dân – Buôn người- Những vùng xung đột

-15g15:Suy tư và trao đổi

-15g30:Trao đổi nhóm với những câu hỏi gợi ý:

“Chúng ta được mời gọi thi hành và hiện diện trong những bối cảnh khác nhau như thế nào?”

“Là những Nữ tu, chúng ta được mời gọi thực hành hành hơn nữa về điều gì?”

Tiến trình được các người hỗ trợ hướng dẫn

-14g00: Giải lao

-14g30:Tập trung – Các nhóm báo cáo

-17g15: Nhận định cuối ngày.

-17g30: Cầu nguyện kết thúc

* Ngày thứ ba: Ngày 11 tháng 05

-9g00: quý chị em đã nghe được gì ngày hôm qua?

Sr. Simona Brambilla MC

-9g15: Kinh sáng

-9g45: Đan kết tình đoàn kết toàn cầu vì cuộc sống

Sống và làm chứng như là người Nữ tu tông đồ.

Sr. Marian Ambrosio IDPI

Tiến trình được hướng dẫn bởi những người hỗ trợ.

-10g45: Giải lao

-11g45: Thảo luận

-11g50: Thinh lặng trước Thánh lễ

12g00: Thánh Lễ: Mons. José Rodríguez Carballo

-13g00: Cơm trưa

-14g30: Tham gia hội thảo với câu hỏi sau:

Tu sĩ trẻ – Điều gì gợi lên nơi tôi về Đời sống Tu sĩ bây giờ và trong tương lai?

-15g15: Suy nghĩ – Trao đổi

-15g30: Trao đổi nhóm với những câu hỏi gọi ý sau:

“Chúng ta được mời gọi thi hành và hiện diện trong những bối cảnh khác nhau như thế nào?”
“Là những Nữ tu, chúng ta được mời gọi thực hành hơn nữa về điều gì?”

Tiến trình được hướng dẫn bởi các người hỗ trợ.

-16g00: Giải lao

-16g30: Tập trung – Báo cáo nhóm

-17g00: Hỗ trợ khẩn cấp Nữ tu toàn cầu

Sr. Rosemarie Nassif SSND

-17g30: Cầu nguyện kết thúc

-17g15: Nhận định cuối ngày

* Ngày thứ tư: Ngày 12 tháng 05

CỬ HÀNH NĂM THÁNH CỦA UISG

Thời gian đến Vatican đã được chỉ định:

Gặp gỡ Đức Thánh Cha Phan-xi-cô lúc 11g00 tại Sảnh đường Phaolo VI.

Lưu ý: Hôm nay không có Thánh Lễ – Các tham dự viên dự Lễ trong những cộng đoàn riêng hoặc những Nhà thờ gần đây sau khi kết thúc.

-13g00: Cơm trưa (tự túc)

-1430: Phụ nữ được thánh hiến trong Giáo hội đang phục vụ thế giới. UISG 1965-2015. Ghi chú về một câu chuyện.

Sr. Grazia Loparco FMA

-15g30: Trao đổi với những câu hỏi sau:

“Chúng ta được mời gọi thi hành và hiện diện trong những bối cảnh khác nhau như thế nào?”

“Là những Nữ tu, chúng ta được mời gọi thực hành hơn nữa về điều gì?”

Tiến trình được hướng dẫn bởi những người hỗ trợ.

-16g30: Giải lao

-16g30: Tập trung- báo cáo nhóm

-1715: Nhận định cuối ngày

-17g30: Cầu nguyện kết thúc

* Ngày thứ năm: Ngày 13 tháng 05

-9g00: các chị em đã nghe được gì ngày hôm qua?

Sr. Simona Brambilla, MC

-9g15: Kinh Sáng

-9g45: Đan kết tương lai lại cùng nhau

Suy nghĩ về Đại hội 2016 và cùng nhau hướng về tương lai.

Sr. Carmen Sammut MSOLA

-10g15: Trình bày kế hoạch chiến lược sắp tới.

Sr. Patricia Murray IBVM

-10g45: Giải lao

-11g15:Thảo luận và nhóm và Toàn đại hội

Tán thành kế hoạch chung.

-12g00: gặp gỡ các nhóm nổi bật (Phần 1)

Là một Nhóm nổi bật, chúng ta sẽ trả lời cách thấu đáo ra sao về Đại hội 2016?

Chúng ta có thể đi đến một cam kết với nhau trong nhóm này không?

-13g00: Cơm trưa

-14g30: Gặp gỡ những nhóm Nhóm nổi bật

Trong nhóm nổi bật của chúng ta, chúng ta sẽ hợp nhất sức mạnh để đáp ứng những đòi hỏi cụ thể hôm nay như thế nào?

Mỗi nhóm sẽ quyết định một cam kết.

-15g30: Giải lao

-16g00: Đọc những tuyên bố của các nhóm nổi bật.

Thời gian cá nhân:

“Điều này có nghĩa gì đối với tôi để đưa ra ý kiến của riêng mình cho tình đoàn kết toàn cầu ở mức độ cá nhân, như là một người lãnh đạo cộng đoàn?”

-17g00: Kết thúc Hội nghị bằng Thánh Lễ và cử hành Năm Thánh của UISG

Vị cử hành: Đức Hồng Y João Braz de Aviz

Chuyển ngữ: Duyên Vilinh
Theo: internationalunionsuperiorsgeneral.org

Comments are closed.